Home » Impact » Circulaire gebouwen en infrastructuur nu » Biobased en CO2-arme materialen

Biobased en CO2-arme materialen

Naast de energietransitie is ‘materiaaltransitie’ het volgende relevante thema in onze route naar zero impact bouwen. Waar we kunnen, willen we materialen laten circuleren met zo min mogelijk inspanning. Bij nieuwe materialen, en die hebben we zeker nog nodig, ligt de focus op een zo laag mogelijke milieu impact. ABT kan u adviseren over de juiste materiaalkeuzes en de bouwfysische aandachtspunten bij toepassing van biobased en CO2-arme materialen.

The Natural Pavilion biobased wall © Luc Uppenkamp

De CO2-emissie van nieuwe materialen in een project bepaalt zo’n 75% van de emissies gedurende de totale levenscyclus. Het is daarom van cruciaal belang om als eerste deze opgeslagen (embodied) CO2 te verminderen. Dat kan door onderdelen van bestaande gebouwen zoveel mogelijk te hergebruiken en voorrang te geven aan materialen die tot de biologische cycli behoren.

Opnemen van CO2

Kiezen voor biobased materialen betekent kiezen voor natuurlijke materialen zoals hout, steen en plantaardige producten die na verloop van tijd CO2 kunnen vasthouden. De totale ecologische voetafdruk van het gebouw wordt daardoor kleiner en draagt bij aan een duurzame omgeving. In combinatie met een ‘biophilic’ ontwerpbenadering, waarbij we met meer natuurlijke omgevingen in gebouwen meer verbondenheid met de natuur creëren, stimuleren we de gezondheid en het welzijn van de bewoners of gebruikers.

Voorkomen van bederf

Omdat er bij gebruik van biobased materialen ook een aantal kritische aandachtspunten zijn, adviseert een bouwfysicus mee bij het ontwerp van een veilige constructie.

Biobased materialen zijn meestal biologisch afbreekbaar. Dat maakt ze gevoelig voor vocht, schimmels, insecten en erosie. Dat kan de levensduur van het materiaal en de gezondheid van de gebruikers beïnvloeden. Het materiaal is vaak licht. Om een goede geluidsisolatie te bereiken, adviseren we over de juiste opbouw en details. Bij hout is de brandveiligheid een belangrijk aspect om rekening mee te houden.

We hebben meerdere projecten ontworpen met een CLT-constructie, inclusief berekeningen of de toepassing van biobased materialen veilig gebruikt kan worden zonder te bederven of te rotten.

In het paviljoen op de Floriade expo 2022 zijn biobased materialen toegepast om een sterk statement te maken en te laten zien dat Paris Proof bouwen anno 2022 al gewoon kan. Alle bouwmaterialen zijn afkomstig van biologische processen en 100% demontabel en herbruikbaar.

1.3-Het-vlinderdiagram-Ellen-MacArthur-Foundation-2015-1024x790