Home » Impact » Circulaire gebouwen en infrastructuur nu » Gezond en dynamisch binnenklimaat

Gezond en dynamisch binnenklimaat

Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van de gebruiker én energiezuiniger is, vraagt om een andere kijk op het binnenklimaat. Al sinds de jaren zeventig streven we naar energiebesparing. Het energiegebruik per persoon blijft echter stijgen en leidt desondanks niet tot gezondere of productievere gebruikers. Naar ons inzicht ligt dat aan het statische, stabiele binnenklimaat. Dat stimuleert de gezondheid en productiviteit niet en kost, hoe energiezuinig ook, altijd meer energie dan ‘laissez faire’. ABT pleit daarom voor een dynamisch binnenklimaat passend bij de gebruikersbehoefte op een specifieke plaats en moment.

Vrouw kijkt naar schilderijen

Verschillende behoeftes

Afhankelijk van de functie van een gebouw zijn er verschillende behoeftes. Denk aan uiteenlopende activiteiten in een kantoor, een museumbezoeker die een schilderij bekijkt, of een verpleegkundige die veel heen en weer loopt, terwijl een patiënt stil in zijn bed ligt. Eén constant binnenklimaat is niet afdoende en vraagt daarnaast onnodig veel energie.

Slimme regelingen

ABT ontwerpt ogenschijnlijk simpele, intelligente klimaatsystemen die reageren op de behoefte van de gebruiker, op een bepaalde locatie. Voor een kantoor kunnen dit verschillende klimaatzones zijn, passend bij verschillende behoeftes. Lokale klimatisering is een interessante optie voor ruimtes met objecten of mensen die niet of nauwelijks bewegen.

Een dynamisch klimaat zorgt voor een gezonde leefomgeving. Meer stimulering van onze zintuigen en een variatie van bouwfysische aspecten (licht, temperatuur, lucht, geluid) activeert ons lichaam en leidt tot een hogere weerstand. Bovendien sluit een dynamisch klimaat beter aan op de buitentemperatuur waardoor het energiegebruik lager is dan bij een conventionele regeling. Een temperatuur bandbreedte hanteren in plaats van een setpoint is dus niet alleen gezonder maar ook duurzamer.

Gevel maakt het verschil

Een dynamische leefomgeving kunnen we realiseren met slimme regelingen, maar begint bij een integraal gevelontwerp. We zien de gevel niet als een barrière tussen binnen en buiten, maar als verbindend element waarmee we gebruik maken van natuurlijke krachten en passieve principes.

Onze strategieën met betrekking tot gezondheid en welzijn sluiten aan bij de thema’s binnen de WELL Building Standard. We hebben ervaring met deze methodiek en certificering om gezondheid en welzijn meetbaar te maken.

 

Beeld header Depot Boijmans van Beuningen: © Iris van den Broek

 

Projecten

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

Meer dan 8 jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe state-of-the-art universitair ziekenhuis met een oppervlakte van 207.000 m2. Op de plek van het bestaande ziekenhuis is een volledig nieuw Erasmus MC gerealiseerd waar zorg, onderzoek en onderwijs samenkomen. ABT werkte hierbij als technisch ontwerper in opdracht van EGM architecten bv en was verantwoordelijk voor het bouwmanagement.
Jonas

Jonas’

Jonas’

Een multifunctioneel gebouw met een zeer vernieuwend woonconcept. Jonas' is een duurzaamheidsicoon in IJburg. Het project is een ontwikkeling van Amvest, ontworpen door Orange Architects in samenwerking met ABT en Felixx Landscape Architects and Planners. Het is gerealiseerd door Ballast Nedam West. ABT droeg zorg voor het integraal technisch ontwerp.
Rechtbank Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

In de nieuwe rechtbank in Amsterdam komen drie werelden samen, die tegelijkertijd strikt gescheiden moeten blijven: de rechterlijke macht, de gehechten en de bezoekers. Als onderdeel van consortium NACH (New Amsterdam Court House) tekende ABT voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van dit imposante gebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam. Een icoon bouw je samen!

Science Campus Fase 2A – Gorlaeus gebouw Universiteit Leiden

Science Campus Fase 2A – Gorlaeus gebouw Universiteit Leiden

Een inspirerend gebouw op de Science Campus waarin studenten en docenten zich comfortabel en prettig voelen. Dat is het Gorlaeus gebouw op het Leiden Bio Science Park. Het gebouw van Universiteit Leiden is nu uitgebreid met een nieuw bouwdeel, Science Campus Fase 2A.
Staatsman

Staatsman

Staatsman

Het Statenzaalcomplex van het voormalige provinciehuis in Zwolle is volledig verbouwd tot grand-café, hotel en hostel Staatsman. In opdracht van Gemeente Zwolle voerde ABT de haalbaarheidsstudie uit naar de verduurzaming van het monumentale pand. In de ontwerpfases volgend op deze studie was ABT verantwoordelijk voor de bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en de bouwkosten advisering.

Transformatie Earth Simulation Lab (ESL)

Transformatie Earth Simulation Lab (ESL)

ABT was betrokken bij de unieke transformatie van het Earth Simulation Lab (ESL). Het ESL van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, ontworpen door het team ABT & Barcode Architects, is een grootschalige vernieuwing van het Robert J. van de Graafflaboratorium op het Utrecht Science Park. Het gebouw bundelt de voorheen verspreide onderzoeksgroepen van de faculteit op één locatie.

World Trade Center Utrecht

World Trade Center Utrecht

Met de oplevering van het nieuwe World Trade Center (WTC) is de skyline van Utrecht verder uitgebreid. Een grootschalige aanpak van het stationsgebied creëerde ruimte voor een WTC aan het vernieuwde Jaarbeursplein, direct naast Utrecht Centraal Station. ABT was betrokken als bouwkundig ingenieur bij dit pronkstuk in het hart van de stad.
Saxion Apeldoorn

Saxion Hogeschool Apeldoorn

Saxion Hogeschool Apeldoorn

Op de voormalige plek van de Nettenfabriek heeft Saxion Apeldoorn twee opleidingen gehuisvest: Security Management en Hoger Hotelonderwijs. Een voor studenten uitermate geschikte locatie, pal naast het station, met een totaal vloeroppervlak van circa 2500 m2. In opdracht van Saxion heeft IAA architecten een project ontworpen waar nieuwbouw en oudbouw samen komen.
Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede

In het midden van hartje Enschede, ligt het nieuwe ambitieuze onderwijsgebouw Saxion. Dit gebouw biedt anno 2015 onderdak aan diverse technische labs, de Pabo, algemene onderwijsruimten en de allereerste LEGO Education Innovation Studio.