Home » Impact » Minimaliseren footprint » Duurzame vloeren

Duurzame vloeren

De betonvloer is een cruciaal onderdeel van een gebouw. Zeker als het gaat om grote oppervlakken zoals in een opslag- of distributiecentrum. De vloer bepaalt ook in hoge mate de milieu-impact van de constructie. Net als de vaak aanwezige, maar niet zichtbare, paalfundering. Daar liggen grote kansen voor besparingen, zowel qua milieu-impact als kosten. Met onze hoogstaande vloerexpertise kan ABT u op maat adviseren, van constructief ontwerp tot materiaaltechnologie en van uitvoering tot onderhoud.

Duurzame vloer

De eerste en meest impactvolle slagen maken we in de ontwerpfase. Hoe kunnen we binnen de opgave zo veel mogelijk materiaal besparen? Onze constructieve en geotechnische specialisten werken hierbij nauw samen, verkennen en toetsen de mogelijkheden en werken dit uit in een zo optimaal mogelijk ontwerp. Voorbeelden van bewezen resultaten met deze aanpak zijn:

  • Uitvoeren van (proef)voorbelastingen waardoor vloeren op staal gefundeerd kunnen worden en de paalfundering achterwege kan blijven.
  • Combineren van een optimaal palenplan met een optimaal vloerontwerp, waardoor voor de vloer met fundering zo min mogelijk materiaal wordt gebruikt.
  • Hergebruiken van bestaande palen bij herbestemmingsprojecten.
  • Integreren van constructieve en tijdelijke onderwaterbetonvloeren. Dit levert niet alleen dunnere vloeren op, het verkleint ook de kans op lekkage.

Innovaties

Naast besparingen in het ontwerp kunnen we ook met innovaties de milieu-impact terugdringen. We hebben al succesvolle resultaten behaald met het gebruik van hulpstoffen en met alternatieve betonmengselsamenstellingen voor krimpreductie, zelfheling, alkalische activatie of het hergebruik van materiaal omwille van circulariteit. Ook is ABT gespecialiseerd in de toepassing van alternatieve wapeningsmethoden, zoals staalvezels of meer recent basaltvezelwapening. Lees hier meer over onze expertise over het verduurzamen van beton.

Kwalitatieve vloer loont

Last but not least hebben we bij het ontwerp en tijdens de uitvoering aandacht voor een goede kwaliteit. Een goede uitvoering en kwaliteit van een vloer leidt tot relatief weinig onderhoud,  een langere levensduur en lage onderhoudskosten. U kunt ook bij ons terecht voor uitvoering van een constructieve beoordeling van bestaande vloeren voor hergebruik of een andere toepassing.

Wilt u vanuit uw duurzaamheidsambitie ook aan de slag met uw bedrijfsvloer? Voor vragen, referenties of advies kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

 

Beeld: © Prologis Warehouse