Home » Impact » Minimaliseren footprint » Milieu-impact gestuurd ontwerpen

Milieu-impact gestuurd ontwerpen

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van de gehele Nederlandse CO2-uitstoot. In de verduurzamingsopgave gaat de aandacht vooral uit naar het reduceren van de operationele emissies. Echter, ook het bouwproces en het materiaalgebruik veroorzaken CO2-uitstoot. Daarom pleit ABT voor de Whole Life Carbon aanpak. Daarbij kunnen onze ontwerpers op gebouw-, element- en materiaalniveau gericht de milieu-impact van de materialen, zoals de constructie of gevel, verlagen en bijdragen aan een Paris Proof gebouwde omgeving.

MIM-tool maakt milieu-impact meetbaar

Building zero impact begint bij het maken van de juiste keuzes vroeg in de ontwerpfase. Bij ABT sturen we actief en integraal op de milieu-impact en de upfront carbon. Daarbij maken we standaard gebruik van de inzichten van onze Milieu Impact Monitor (MIM). Deze tool monitort tijdens het ontwerpproces zowel de voorschriften (MPG) als de Paris Proof ambities (carbon-footprint chas) van de gebruikte materialen. De resultaten uit de MIM-tool zijn rechtstreeks te gebruiken voor een MPG-berekening, BREEAM-certificering en de GPR-berekening.

De resultaten van alle projecten die we met de MIM doorrekenen bieden ons en onze opdrachtgevers veel inzicht. Met de verzamelde data en een efficiënt milieu-impact gestuurd ontwerp kunnen we anticiperen op de aangescherpte doelstellingen in 2030.

Materiaalgebonden emissies met een budgetbenadering

De MPG-berekening gaat uit van meerdere emissies die impact hebben op het milieu over de totale levensduur van de materialen. Klimaatverandering en de opwarming van de aarde heeft vooral betrekking op de emissie van CO2 op kortere termijn. Om binnen de ambitie van 1,5 graad opwarming van het Parijs-akkoord te blijven, rekenen we ook de embodied carbon van onze projecten uit, en spiegelen die aan het beschikbare carbon budget. Deze budgetbenadering is uitgewerkt in een rapport van NIBE in samenwerking met DGBC.

Een vraag die hier mee samen hangt is: hoe kunnen we in de vroege initiatieffase van een project emissies beperken? Dus niet ‘minder slecht bouwen’ maar ‘goed voor het milieu’ bouwen? Dit doen we met carbon based design.

CO2-uitstoot milieu-impact

ABT kan u adviseren over de juiste weg naar CO2-neutrale gebouwen én een CO2-neutraal bouwproces en materiaalgebruik. We nemen u mee in het maken van keuzes die aantoonbare impact maken. Neem gerust contact op met een van onze specialisten.

ABT-uitgave 'Milieu-impact gestuurd ontwerpen'

Projecten

Herontwikkeling hoofdkantoor DSM Maastricht

Herontwikkeling hoofdkantoor DSM Maastricht

Herontwikkeling hoofdkantoor DSM Maastricht

In deze herontwikkeling door vastgoedontwikkelaars EDGE en 3W real estate, worden de voormalige Euroscoop en rijksmonument De Ambachtsschool getransformeerd tot een duurzaam en innovatief nieuw hoofdkantoor voor DSM Maastricht.
Shell C30 renovatie

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Het C30-gebouw is een Rijksmonument van 25.000m² BVO. Het oorspronkelijke gebouw stamt uit 1916, de uitbreidingen uit 1928 en 1929. Het was oorspronkelijk onderdeel van het hoofdkantoor van Shell, nu maakt het deel uit van de Shell Campus Den Haag. Tussen 2018 en 2022 is het gebouw gerenoveerd en verduurzaamd. Een intensief proces met een hoog ambitieniveau. Tijdens het uitvoeringsproces van de Shell C30 renovatie was ABT Architect of Record.
Circulaire gebouwen en infrastructuur nu

The Natural Pavilion

The Natural Pavilion

Met The Natural Pavilion laat ABT samen met een consortium van bijna twintig Nederlandse bedrijven zien dat het nu al mogelijk is om op industriële schaal volledig circulair, biobased, energieneutraal en in nauwe samenhang met de natuur woningen, scholen en kantoren te bouwen.
Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede

In het midden van hartje Enschede, ligt het nieuwe ambitieuze onderwijsgebouw Saxion. Dit gebouw biedt anno 2015 onderdak aan diverse technische labs, de Pabo, algemene onderwijsruimten en de allereerste LEGO Education Innovation Studio.
Saxion Apeldoorn

Saxion Hogeschool Apeldoorn

Saxion Hogeschool Apeldoorn

Op de voormalige plek van de Nettenfabriek heeft Saxion Apeldoorn twee opleidingen gehuisvest: Security Management en Hoger Hotelonderwijs. Een voor studenten uitermate geschikte locatie, pal naast het station, met een totaal vloeroppervlak van circa 2500 m2. In opdracht van Saxion heeft IAA architecten een project ontworpen waar nieuwbouw en oudbouw samen komen.