Home » Impact » Toekomstbestendig en klimaatadaptief » Datagedreven waterbuffers

Datagedreven waterbuffers

Ons klimaat verandert. We hebben vaker te maken met intensieve regenbuien en met langere droogteperioden. Voor onze steden betekent dat een groter risico op overstromingen, voor onze natuur een afname van biodiversiteit, en voor gebouwen schade door verzakkingen of rot van houten funderingspalen. Dit vraagt om slim(mer) stedelijk waterbeheer. ABT adviseert overheden, ontwikkelaars en ontwerpers bij het maken van plannen voor klimaatbestendige gebouwen en gebieden. Datagedreven waterbuffers, dragen bij aan waterveiligheid, gaan verdroging tegen en vergroten de leefbaarheid van de stad.

datagedreven waterbuffer

Beheersen van overstromingsrisico’s

Het rioolstelsel in veel binnenstedelijke gebieden is niet berekend op de hevige regenbuien van nu. Door waterbergingen te integreren in gebouwen kunnen we regenwater opvangen, infiltreren of hergebruiken. Buitenruimtes kunnen zó worden ontworpen dat ze tijdelijk onder water kunnen worden gezet. Groene daken en open bestrating dringen de hoeveelheid afstromend water terug.

Bij de bestaande waterbuffers wordt tot 100% van het regenwater relatief snel afgevoerd naar het riool of open water. In veel gevallen is dat onnodig en niet effectief. Als we waterbuffers uitrusten met slimme meet- en regeltechniek kunnen we op basis van data bepalen of het water wordt vastgehouden, hergebruikt of geïnfiltreerd in de bodem, afhankelijk van de weersverwachting en het grondwaterpeil.

AI-gestuurde waterbuffers

Bij een datagedreven waterbuffer wordt het gebruik van het opgevangen water bepaald op basis van een grote hoeveelheid data. Deze gegevens worden geleverd door eigen systeemsensoren en door externe databronnen. Sensoren van het systeem zelf zijn bijvoorbeeld vochtsensoren in de grond. Een externe databron is bijvoorbeeld de weersverwachting of de agenda van het gebouw die informatie geeft over het verwachte aantal gebruikers.

Door het algoritme periodiek te verbeteren, kan een waterbuffer steeds efficiënter worden ingezet. Met artificiële intelligentie kunnen buffers op termijn zelfs zelflerend worden gemaakt. Met AI-gestuurde waterbuffers verspreid over de stad ontstaat een netwerk van waterbuffers. Dit micro-grid vergroot de effectiviteit ten opzichte van solitaire, conventionele waterbuffers.

Een datagedreven buffer is niet per se groter dan een bestaande buffer. Het zorgt wel voor een veel hogere duurzaamheidsbijdrage met dezelfde waterveiligheid.

Buffering op het dak en ondergronds

The Natural Pavilion, het rijkspaviljoen op de Floriade Expo 2022, heeft naast waterbuffering op de (groene) daken ook een slimme waterbuffer onder het gebouw. Grote, ondergrondse leidingen vangen het water op en bewaren het voor bevloeiing van de groene daken tijdens droogteperiodes. De buffer wordt zo vol mogelijk gehouden. Komt er echter een grote hoeveelheid regen aan en is de buffer te vol om de voorspelde hoeveelheid op te vangen, dan wordt – voordat de regen valt – het systeem langzaam geleegd. Het water kan dan tijdig in de bodem infiltreren via een speciale wadi.