Home » Nieuws » 10 tips voor een lagere Milieuprestatie Gebouwen (MPG)
12-02-2019

10 tips voor een lagere Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

Woongebouw Jonas Amsterdam
Wil je een milieubewuste keuze maken voor je bouwmateriaal? Met de MPG-berekening maak je de milieu-impact van materialen inzichtelijk.

Het is een goed hulpmiddel om het ontwerp te verduurzamen. Maar waar begin je dan? Welke aanpassingen hebben de meeste invloed? En er is zoveel keuze in materiaal, wat kies je dan? We helpen je op weg in deze blog!

Schaduwprijs

Vanaf begin 2018 is de maximale waarde van de MPG-berekening voor woningen en kantoren een schaduwprijs van €1,-/m² BVO/jaar. Hoe lager de schaduwprijs, hoe lager de milieu-impact. De schaduwprijs is een fictief bedrag dat benodigd is om verschillende milieueffecten ongedaan te maken.

Milieu-impact

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met het inzichtelijk en meetbaar maken van de milieu-impact (schaduwprijs) van de materialen. ABT heeft de Milieu Impact Monitor* ontwikkeld, waarmee de milieu-impact van de materialen in de hoofddraagconstructie in Revit al met één druk op de knop berekend wordt. Onze ambitie is om te sturen op ontwerpen met een steeds lagere milieu-impact, zodat gebouwen schoner en schoner worden. De uitdaging hierbij is het slimmer ontwerpen van gebouwen door gebruik te maken van minder grondstoffen, hergebruikte grondstoffen en grondstoffen met een lagere impact.

Tien tips

Wil je weten wat jij kunt doen om de milieu-impact van je ontwerp te verlagen? Op basis van de ervaring die we hebben opgedaan, geven we je een aantal tips voor een lagere MPG-score:

 1. Begin met een compact gebouw
  Het lijkt voor de hand liggend, maar het is van de belangrijkste ontwerpbeslissingen voor de milieu-impact. Neem bijvoorbeeld een eenlaags gebouw. Daarvoor moet een fundering en een dak worden gemaakt voor relatief weinig m² BVO. Voor alleen de constructie kan dit al een verdubbeling van de milieu-impact veroorzaken.
 2. Maak een bewuste keuze voor het vloersysteem en de gevel
  De vloeren en de gevels bevatten de grootste materiaalhoeveelheden en bepalen voor een groot deel de milieu-impact van het gebouw. Sturen op een goed vloer- en gevelontwerp levert je een enorme winst op. De milieu-impact van vloeren is terug te dringen door te kiezen voor kortere vloeroverspanningen, dunnere vloeren of vloertypen met een lagere milieu-impact (zoals een houten vloer). Wil je een lagere milieu-impact voor je gevel? Ga dan voor houtskeletbouw.
 3. Kies een lichte constructie
  Door een slanke vloer te kiezen, wordt er behalve op het vloerontwerp ook in de fundering en de kolommen materiaal bespaard. Licht construeren heeft daardoor vaak een positieve invloed op de schaduwprijs.
 4. Integreer biobased materialen in het ontwerp
  Biobased materialen kunnen een voordeel opleveren op de schaduwprijs van het totale gebouw. Voorbeelden hiervan zijn: een houtconstructie, vlaswolisolatie en HSB-binnenspouwbladen.
 5. Stuur op een ‘groen’ betonmengsel
  De milieu-impact van betonconstructies verschilt enorm. De milieu-impact van een mengsel met hoogovencement is ruim 50% lager dan een mengsel met portlandcement. In samenspraak met de aannemer en betontechnoloog kan besloten worden om milieuvriendelijke mengsels toe te passen. Met de ABT ontwerptool groen beton kunnen we hierop sturen.
 6. Maak gebruik van hergebruikt materiaal
  Circulariteit levert een gunstigere score op in de MPG-berekening. De hergebruikte materialen in het gebouw, die technisch nog niet zijn afgeschreven en bijvoorbeeld nog 21 jaar van de technische levensduur van 50 jaar te gaan hebben, kunnen verrekend worden.
 7. Productspecifieke gegevens leveren voordelen op
  De meeste productgegevens in de nationale milieudatabase zijn productgeneriek. Dit zijn gemiddelde waarden voor alle verschillende leveranciers. Van diverse producten is er een duurzamere variant beschikbaar. Deze productspecifieke gegevens worden door leveranciers aangeleverd. Een voorbeeld hiervan is de groene kanaalplaat, die 20% gunstiger is dan de gemiddelde kanaalplaat.
 8. Pas geen kelder toe
  Kelders onder gebouwen verhogen de milieu-impact. Dit komt doordat er grote hoeveelheden materiaal benodigd zijn, zoals massieve betonvloeren en betonwanden.
 9. Denk na over de relatie tussen de MPG- en de EPC-berekening
  Wanneer er keuzes gemaakt worden om een gunstig resultaat te behalen in de EPC-berekening, compenseer dan niet alles met zonnepanelen vanwege de hoge schaduwprijs. Kies bouwkundige oplossingen om de EPC-berekening te behalen, zoals het realiseren van een hogere luchtdichtheid van de gevel, het optimaliseren van het glaspercentage en het toepassen van zonwering of triple glazing.
 10. Bouw een gebouwendatabase op
  Door de berekende projecten te verzamelen, kunnen deze als referentieprojecten ingezet worden om snel in te kunnen schatten wat de invloed van ontwerpkeuzes is op de milieu-impact.

Velen realiseren zich niet wat de milieu-impact is van de materialen die in het ontwerp zitten. Door een paar aanpassingen kun je de milieu-impact verminderen. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de behoeftes van de toekomstige generaties niet in gevaar komen!