Home » Nieuws » Ben Bronsema EWF-prijs naar Richard Claessen en Vincent Höfte
07-04-2021

Ben Bronsema EWF-prijs naar Richard Claessen en Vincent Höfte

Uitreiking Ben Bronsema EWF-prijs 2021
Het artikel ‘Gestapelde woningbouw toekomstbestendig met het EWF-concept’ (Bouwfysica 3-2020) en bijbehorend onderzoek is 1 april jl. bekroond met de Ben Bronsema EWF-prijs.

Het artikel is geschreven door Richard Claessen (ABT) en Vincent Höfte (nu OMRT). Yvette Watson, voorzitter van het EWF-Lab, reikte de prijs uit tijdens Building Holland Digital dat in het teken stond van Slim & Gezond. De jaarlijkse prijs stimuleert de toepassing van natuurlijke krachten voor het verzorgen van het binnenklimaat in gebouwen.

In opdracht van RVO onderzocht ABT samen met Bronsema Consult en Ymere de mogelijkheden om het zogenaamde Earth, Wind & Fire (EWF) concept toe te passen in de gestapelde woningbouw. Het EWF-concept bestaat uit 3 onderdelen: de Klimaatcascade©, het Ventec dak© en de Zonnefacade©. Met deze 3 onderdelen kan het gebouw op natuurlijke wijze verwarmd, geventileerd en gekoeld worden. In het onderzoek werd een woongebouw met EWF vergeleken met een woongebouw met een conventioneel klimatiseringsconcept. Uit de vergelijking blijkt dat het EWF-concept duidelijk meerwaarde kent ten opzichte van een conventioneel systeem wanneer gekeken wordt naar energieverbruik en comfort.

Natuurlijke airconditioning

De stichting EWF-Lab richt zich op het versnellen van innovaties op het gebied van natuurlijke klimaatregeling in gebouwen. Het EWF-concept kan hierbij als inspiratiebron model staan. Om de versnelling extra kracht bij te zetten heeft de stichting de Ben Bronsema EWF-prijs in het leven geroepen, als ode aan de geestelijk vader van het concept die daar op 78-jarige leeftijd op promoveerde.