Home » Nieuws » Bestaande gebouwen centraal in zomereditie ABT Magazine
14-06-2022

Bestaande gebouwen centraal in zomereditie ABT Magazine

ABT magazine juni 2022
De zomereditie van ons magazine staat in het teken van ‘Bestaande gebouwen verduurzamen en hergebruiken’.

Frank Hofmans licht een gerichte aanpak toe om bestaande gebouwen rijp te maken voor een tweede, derde of nog langer leven, inclusief de beschikbare tools en methodieken, en waar en hoe ABT die toepaste in concrete cases. Daarnaast wijst hij op de noodzaak om toekomstige gebouwen zo te ontwikkelen dat ze adaptief, losmaakbaar en klimaatpositief zijn.

In de artikelen over de renovatie van het Binnenhof, gebouw C30 op de Shell Campus en de Droogbak in Amsterdam zoomen we in op de vraag hoe je grote ambities voor een monument vertaalt naar een ontwerp en plan van aanpak. En nog spannender: hoe maak je die waar in de praktijk en speel je in op de verrassingen die oude gebouwen met zich meebrengen?

Verder in dit nummer aandacht voor een prototype van een circulair viaduct van consortium ViCi, de ambitie van Windbase voor internationale groei met een gestandaardiseerd funderingsontwerp, de ABT-aanpak om collega’s bewuster te maken van het belang van veiligheid en het intern enthousiasme voor de ABT Academy.

Lees het ABT Magazine hier!

Voortaan standaard een gedrukt exemplaar van ons magazine ontvangen? Stuur een e-mail met naam en adres naar communicatie@abt.eu.