Home » Nieuws » Betere integrale samenwerking dankzij workflow voor sparingscoördinatie
21-11-2022

Betere integrale samenwerking dankzij workflow voor sparingscoördinatie

Een project met 13.000 installatiesparingen clashvrij opleveren is zelfs met goede afspraken al een uitdaging.

Heijmans en ABT hebben dit probleem met beide handen aangegrepen om een workflow op te stellen die de betrokken partijen daarbij moet helpen. De workflow is nu openbaar beschikbaar voor iedereen.

Deze workflow is ontstaan uit een samenwerking tussen Heijmans en ABT binnen een project NACH. De grote vraag binnen dit project was grip krijgen op de grote hoeveelheid installatiesparingen in relatie tot de hoofddraagconstructie, maakbaarheid, architectonisch ontwerp en de integrale afstemming van deze sparingen.

Veel betrokken disciplines en elementen

Het coördineren van sparingen en instortvoorzieningen is een proces waar meerdere disciplines hun input voor moeten geven. De aantallen te keuren sparingen kan daarbij zeer snel oplopen. Waar diverse tools deeloplossingen bieden om dit gestructureerd te coördineren, is er op dit moment nog geen methode die voordelen biedt voor alle betrokken partijen.

Eén centraal sparingsmodel

De ontwikkelde workflow is gebaseerd op een integrale samenwerking. Daarbij staat wederzijds vertrouwen in elkaars expertise centraal. In de basis wordt gewerkt vanuit één centraal sparingsmodel in Revit (Recess Requestmodel in de figuur hieronder). Alle betrokken partijen hebben toegang tot dit model, en kunnen hier mutaties (geometrisch of parametrisch) in aanbrengen. Alle communicatie en coördinatie over sparingen en instortvoorzieningen verloopt via dit model.

Workflow voor sparingscoördinatie
Workflow voor sparingscoördinatie

De basis

Het sparingscoördinatiemodel staat centraal in deze workflow. Dit model is gelinkt met zowel alle MEP-modellen (installatiemodellen), als met de modellen van de constructeur, architect of leverancier. Vanuit dit centrale model vindt alle communicatie plaats met sparingsmassa’s. Dit model kan worden voorzien van alle “handigheden” die de controlerende partij noodzakelijk vindt voor de keuring. De onderstaande situatie geeft een voorbeeld:

De constructeur zal bij het keuren van de sparing graag een overzicht willen hebben van het hele element waar de sparing doorheen gaat. Daarnaast kan het combineren van sparingen een optie zijn die hij graag wil doorgeven. In het sparingscoördinatiemodel heeft de constructeur bijvoorbeeld de mogelijkheid om de view van een wanduitslag te koppelen. Zo kan hij met één selectie meerdere sparingen goed- of afkeuren.

De sparingsmassa’s worden gemodelleerd door de installatieadviseur. Zij zijn geometrisch eigenaar van de sparing. De keurende partijen zullen enkel de parameters aanpassen die relevant zijn (goedgekeurd/afgekeurd, opmerking e.d.).

Nadat een afgesproken deel van het gebouw is gecontroleerd worden de sparingen gekopieerd naar modellen van de keurende disciplines. Vervolgens kan ervoor worden gekozen om de sparingen te plaatsen in het disciplinemodel of ze alleen zichtbaar te laten zijn, afhankelijk van de fase van het ontwerp.

Voordelen van de nieuwe workflow

 • Uniforme werkwijze voor het keuren en plaatsen van installatietechnische instortvoorzieningen en sparingen;
 • Gemakkelijke communicatie over de keuring van sparingen;
 • Meerdere sparingen tegelijk keuren;
 • Automatisch corrigeren van niet gecommuniceerde wijzigingen;
 • Inzicht in de wijzigingen tijdens het hele proces;
 • Automatisch plaatsen van sparingen in de verschillende disciplinemodellen;
 • Feedback vanuit het model over mutaties;
 • Gebruik van eigen Revit-families is een mogelijkheid.

Nadelen van de nieuwe workflow

 • Gewenning aan een nieuwe werkwijze.

Aan de slag

Wilt u ook aan de slag met deze workflow voor sparingscoördinatie binnen Revit? Download hier alle benodigde documenten en bestanden.

Betrokken specialisten:

 • Jelle Roks (ABT)
 • Sandra Hombergen (ABT)
 • Thomas Smits (Heijmans)
 • Martijn Schuil (Heijmans)