Home » Nieuws » BREEAM Outstanding voor nieuwe hoofdkantoor DSM
31-05-2023

BREEAM Outstanding voor nieuwe hoofdkantoor DSM

DSM hoofdkantoor
Een nieuwe mijlpaal bij de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van DSM in Maastricht: duurzaamheidscertificaat BREEAM Outstanding is behaald!

In 2021 besloot DSM hun wereldwijde hoofdkantoor te verplaatsen van Heerlen naar Maastricht. In het stadsdeel Wyck ontwikkelt DSM in nauwe samenwerking met vastgoedontwikkelaars EDGE en 3W een nieuw Paris Proof, innovatief en inspirerend hoofdkantoor. ABT is betrokken als constructief adviseur. We werken samen met twee Oosterhoff-werkmaatschappijen aan dit project: Huygen voor de installatietechniek en bbn adviseurs voor bouwkostenmanagement. Het streven was het behalen van het hoogste certificeringsniveau voor zowel BREEAM (Outstanding) als WELL (platinum) voor gezonde gebouwen. Het eerste doel is nu behaald!

Goed voor milieu en welzijn

De DGBC heeft nu goedkeuring gegeven op het BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat voor de renovatie van het ensemble. Het milieuvriendelijke kantoor zal voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnorm, BREEAM Outstanding, die wordt toegekend aan milieuvriendelijke gebouwen die het welzijn van de gebruikers bevorderen. Het slimme ontwerp en de geraffineerde constructie maakt het kantoor energieneutraal. Een prachtige opsteker voor alle betrokkenen!

Uitdagend project

Tijdens het certificeringstraject werkten wij met strengere eisen op het gebied van energiezuinigheid en milieubelasting, maar ook met nieuwe onderwerpen, zoals losmaakbaarheid, Biofilisch ontwerpen en klimaatadaptief bouwen. Vooral de combinatie van strengere eisen ten opzichte van de ‘oudere’ BREEAM-NL 2014 en de projectspecifieke randvoorwaarden zorgden voor een uitdagend project. Zo was er beperkte ruimte op het kavel.

Omdat de nieuwbouw volledig energieneutraal moest zijn, zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak en de gevel. Dit zorgde echter voor een aantal uitdagingen: voldoende daglicht door de gevel en de waterafvoer op het dak. Ook mocht de constructie niet te zwaar zijn in verband met de onderliggende bestaande parkeergarage. Door zorgvuldige afstemming binnen het ontwerpteam is dit opgelost. Regenwater wordt nu bijvoorbeeld opgevangen in buffertanks en verder is breed pakket aan verduurzamingsmaatregelen toegepast.

Energieneutraal

Het nieuwbouwdeel van het kantoor voldoet aan BREEAM-NL Outstanding. Hier is naast het gebouwgebonden energiegebruik, ook de gebruikersenergie meegenomen. Het gaat om het gebied inclusief de bestaande parkeergarage en het omliggende terrein exclusief de laadpalen. Het gehele project, dus het monumentale en het nieuwbouwdeel, voldoet aan de energiegerelateerde grenswaarden die gelden voor een ‘Paris Proof’ gebouw. Alle energie wordt immers energieneutraal op locatie zelf opgewekt door middel van warmtepompen en PV-panelen.

Beeld: © EDGE – 3W