Home » Nieuws » Datagestuurd ontwerp optimaliseert fundering windturbines
29-11-2023

Datagestuurd ontwerp optimaliseert fundering windturbines

Axel en Chris
Meer inzicht in wat voor de klant echt belangrijk is.

Vraag: wat is het beste integrale ontwerp voor de toren en fundering van een windturbine? Kan de stijfheidseis naar beneden? En zo ja, wat levert dat op in de fundering? Hoeveel overcapaciteit is er werkelijk? Met parametrisch en datagestuurd ontwerpen levert Windbase een breed inzicht in wat werkelijk nodig is qua eisen. En meteen 10 miljoen funderingsontwerpen die alle mogelijke details in beeld brengen.

Chris van der Ploeg, computational design specialist, legt uit: “We zijn niet langer op zoek naar één oplossing, maar adviseren de klant over mogelijkheden, invloedsfactoren en gevoeligheid van oplossingen. Met parametrisch ontwerp kun je rekenmodellen van windturbines maken op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Innovatief is dat we dat geautomatiseerd, datagedreven en repetitief doen. Wat zien we gebeuren? Door aan de voorkant alle vragen mee te nemen, hoeven we achteraf niet allerlei aanpassingen te doen. Die werkwijze biedt versnelling in het ontwerpproces, ook voor de klant.”

 

Studie voor Vattenfall

In opdracht van energiebedrijf Vattenfall deed Windbase een uitgebreide studie om te onderzoeken hoe ontwerpeisen van de toren het ontwerp van de fundering beïnvloeden. Chris: “Met een big data aanpak bekeken we alle potentieel relevante varianten, zowel geotechnisch als constructief. Datavisualisaties geven daarna inzicht in de invloed van diverse ontwerpparameters op de haalbaarheid, kosten en duurzaamheid. Zo gingen we met elkaar op zoek naar het beste integrale ontwerp van toren en fundering. Daarbij werden ook de eisen van leveranciers ter discussie gesteld. De vraag was bijvoorbeeld of een reductie van de stijfheidseis kan leiden tot een optimalere toren en fundering, in termen van geld en duurzaamheid.”

De studie werd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever verricht. Er werd gekeken naar vijftien verschillende locaties en vijf type windturbines. De data werd visueel inzichtelijk in interactieve dashboards. In interactieve ontwerpmeetings kreeg Vattenfall inzicht in de consequenties en de haalbaarheid van ontwerpkeuzes. Ook het gewicht van criteria in relatie tot impact werd duidelijk.

Versnelling proces bij datagestuurd ontwerp windturbines

Chris: “De verkregen inzichten kunnen leiden tot andere keuzes dan je vooraf vanzelfsprekend zou vinden. Je gaat met alle potentiële oplossingen naar de meeting in plaats van met vragen terug naar de ontwerptafel. Door het interactieve, gezamenlijke keuzeproces krijgen wij meer inzicht in wat voor de klant echt belangrijk is en de kans daarover te adviseren. Onze innovatieve manier van datagestuurd design faciliteert op bewijs gebaseerde besluitvorming. Dat levert vroegtijdig inzicht in kosten en haalbaarheid op. En duurzamere, efficiëntere en geoptimaliseerde ontwerpen.”

“Met een big data aanpak bekijken we alle potentieel relevante varianten, zowel geotechnisch als constructief.”

Windbase innoveert al 40 jaar voor de optimale turbinefundatie. Directeur Axel Jacobs: “In een wereld met een toenemende druk om minder materiaal te gebruiken steken wij als pionier onze nek uit. Door toepassing van geavanceerde ontwerpmethoden en een datagestuurde, integrale aanpak maken we het ons niet altijd even gemakkelijk. Maar wij vinden dit de moeite meer dan waard. Ons doel is immers om een duurzamere wereld te realiseren.”

Dit artikel verscheen eerder in ons magazine van oktober 2023.

Beeld: © Sander Koning