Home » Nieuws » Dijkversterking voor stad Tiel vraagt om innovatieve engineering
09-12-2022

Dijkversterking voor stad Tiel vraagt om innovatieve engineering

Dijkversterking stad Tiel, dijk met gras en stenen erop met fietspad ervoor
Bijbehorend project: Dijkversterking stad Tiel
Om de stad Tiel beter te beschermen tegen hoog water wordt de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal (constructief) versterkt.

In opdracht van FPH Ploegmakers werkt ABT de engineering van het project uit tot een UO. Voorjaar 2023 start de aannemer met de uitvoering.

De dijkversterking bestaat uit een combinatie van coupures, damwanden, grondwerk en een filtertechniek en gebeurt in opdracht van aannemersbedrijf FPH voor Waterschap Rivierenland. Projectleider Thomas Lankreijer: “We zijn trots om met een team van collega’s te zorgen dat Tiel en het achterland weer voor tientallen jaren beschermd is. Met onze brede ervaring met dijkversterkingen zijn we goed uitgerust om de technische uitdagingen aan te gaan.”

Het ontwerpen en detailleren van constructief versterkte dijkversterkingen past goed bij het DNA en de jarenlange relevante ervaring van ABT. Collega’s van de disciplines geotechniek en infra werken nauw samen aan een integraal en uitvoerbaar ontwerp.

 

Dijkversterking stad Tiel

Anti-piping constructie

Daarnaast bevindt zich in het dijktraject bij het Amsterdam-Rijnkanaal een special. Op dit traject wordt namelijk een innovatieve filterconstructie aangebracht om piping tegen te gaan. Bij piping stroomt er water onder de dijk door dat zand meeneemt en daarmee de dijk verzwakt. ABT heeft hier al ervaring mee opgedaan in andere projecten. Thomas: “Anti-piping constructies zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Dus hierover mogen meedenken en bijdragen aan veiligere, duurzamere en efficiëntere oplossingen maakt deze opdracht interessant. “

Het ontwerpbesluit volgt naar verwachting deze maand, daarna werkt ABT dat verder uit tot het UO zodat in 2023 de eerste spade de grond in kan.

De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Foto’s: © HWBP