Home » Nieuws » Dynamische productontwikkeling in windenergie
06-06-2023

Dynamische productontwikkeling in windenergie

Windturbines zijn essentieel binnen de energietransitie, daar zijn we bij ABT van overtuigd.

Net als bij andere duurzame ontwikkelingen levert de standaardisatie van windturbinefundaties daar een belangrijke bijdrage aan.

In de loop der jaren zijn de afmetingen en vermogens van windturbines enorm toegenomen. Datzelfde geldt voor de belastingen die turbines via de fundering naar de ondergrond moeten afvoeren. Het ontwerpen van de funderingen is dan ook blijvend in ontwikkeling en groeit met de omvang van de windturbines mee.

Optimalisatie

Voor ABT, en vanaf 2019 onder de naam Windbase, zijn kwaliteit en optimalisatie steeds de belangrijke drivers geweest. De eerste funderingsontwerpen werden vaak uitgevoerd op basis van eenvoudige analytische methodes. In de jaren negentig kwam de overstap naar 2D-plaatmodellen, vanaf 2006 de 3D-FEM modellen. Door nieuwe programmatuur en de ervaringen die ABT / Windbase hiermee heeft opgedaan, hebben deze 3D-modellen zich ontwikkeld tot de versies die we nu gebruiken. Windbase loopt hiermee voorop en is in staat om slimme geoptimaliseerde funderingsontwerpen te maken. Een bijgeleverd certificaat geeft klanten optimale zekerheid.

Als ontwerper wil Windbase altijd een beeld hebben van de uitvoering. Niet alleen om te kijken of de aannemer het ontwerp op een juiste manier uitvoert, maar ook om er zelf van te leren. Kwaliteit ontstaat door doorlopend te willen leren en het product daar waar nodig aan te passen. Intussen gebruiken we ook de data die van eerdere funderingsontwerpen zijn verzameld. Deze informatie stelt ons in staat om met behulp van digitale technieken exacte voorspellingen te doen van ontwerpen. Dit is een methode die klanten snel en accuraat inzicht geeft in een passende funderingsoplossing. Dat neemt in een vroeg stadium van een project onzekerheden weg. Windbase kan zich zo meer richten op de kwaliteit en de ontwikkeling van het product, zoals veiligheid (safety by design) en duurzaam beton.

Standaardisatie

Onderdeel van deze ontwikkeling is de stap naar meer standaardisatie van de ontwerpen. Daarmee ontstaat voor klanten de keuzemogelijkheid voor een standaard of een ‘customized’ ontwerp. De standaardontwerpen bieden snelle en zekere oplossingen die we up-to-date houden naar de laatste stand van de techniek en de inzichten. Het aantal keuzes binnen een standaardontwerp is wel beperkt. Ook een aantal randvoorwaarden die horen bij het product zijn een vast gegeven. Klanten kunnen die meenemen in hun afwegingen.

Met dit gestandaardiseerde product verwacht Windbase in toenemende mate de internationale markt voor windenergie te kunnen bedienen. Deze methodiek van productontwikkeling en verbetering is bovendien een inspiratiebron voor (door)ontwikkeling van andere producten binnen ABT en Oosterhoff.

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, mei 2023. Meer weten? Kijk hier.