Home » Nieuws » Grootste deel nieuwbouw Tergooi MC nu opgeleverd
25-01-2023

Grootste deel nieuwbouw Tergooi MC nu opgeleverd

Tergooi bouwdeel D
De bouw van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum heeft een prachtige mijlpaal bereikt: op dinsdag 24 januari is ook vleugel D opgeleverd.

Onze collega Maarten Huisman tekende het zogenoemd proces verbaal van oplevering. Dit deed hij samen met Stephan Versteege (directeur Bouw, Huisvesting & Vastgoed Tergooi MC), Wolter Odding (lid raad van bestuur Tergooi MC) en Fred Reurings (projectdirecteur Bouwcombinatie Tergooi). ABT is verantwoordelijk voor het contractmanagement, de bouwdirectie en het toezicht op de nieuwbouw. Dit laatstgenoemde is de rol van bouwtechnisch ontwerper Onno Wennekes.

v.l.n.r: Stephan Versteege, Fred Reurings, Maarten Huisman, en Wolter Odding

De bouw van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum heeft een prachtige mijlpaal bereikt: op dinsdag 24 januari is ook vleugel D opgeleverd. Het grootste deel van het nieuwe Tergooi MC, dat op een duurzame manier is gebouwd en waarin natuur en daglicht een belangrijke rol spelen, is nu klaar om ingericht te worden. De verhuizing van de huidige ziekenhuislocaties in Blaricum en Hilversum naar het nieuwe gebouw staat gepland in mei 2023.
In de opgeleverde vleugel komen de hoofdingang, het centraal wachtgebied, het restaurant, poliklinische apotheek, gipskamers, bloed- en materiaalafgifte, dagbehandeling en dialyse en diverse poliklinieken en verpleegafdelingen.

In juli 2022 werden de vleugels A,B en C al opgeleverd. Daar is inmiddels begonnen met de inrichting met onder andere meubilair, gordijnen, kasten en natuurlijk de technische en medische apparatuur en voorzieningen. In vliegende vaart wordt nu ook vleugel D ingericht. In februari wordt het gebouw voor de Tergooi MC Clinics opgeleverd. Tot aan 2025 wordt vervolgens nog gewerkt aan de herinrichting van de gele vleugels van het huidige gebouw, maar dat staat de ingebruikname van de nieuwbouw niet in de weg.

Tergooi bouwdeel D

Natuur en daglicht

In het nieuwe ziekenhuis is een zachte, rustgevende en open omgeving gecreëerd voor patiënten en medewerkers. Natuur en daglicht spelen een belangrijke rol. Het gebouw is voorzien van veel ramen met uitzicht op de prachtige groene omgeving. Alles is op elkaar afgestemd, ook de kleuren van de gordijnen en het meubilair. We halen de natuurlijke omgeving van buiten naar binnen met de (gesponsorde) inrichting van groene binnentuinen en daken. De sponsoractie loopt nog volop door om nog meer groen in en om het ziekenhuis te realiseren. Het nieuwe Tergooi MC is voorzien van de nieuwste medische apparatuur en heeft grotendeels eenpersoonskamers waardoor er veel privacy is. Alle patiënten krijgen een tablet voor info- en entertainment.

Energiezuinig en comfortabel

Het gebouw is klaar voor de toekomst. Een warmte koude opslagsysteem in combinatie met warmtepompen, een zeer goed isolatie en LED verlichting zorgt voor een energie efficiënt gebouw. Volgend jaar worden de hogere daken en het dak van de parkeergarage voorzien van zonnepanelen. De klimaatvoorziening die individueel regelbaar is, zorgt het hele jaar door voor een aangename temperatuur. Het gebouw is een prettige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Tergooi MC biedt zorg aan patiënten, maar wil ook bijdragen aan ieders gezondheid.

Patiënten welkom vanaf half mei 2023

Vanaf half mei 2023 zijn patiënten welkom in het nieuwe ziekenhuis van Tergooi MC in Hilversum, aan de Laan van Tergooi 2, pal naast het huidige gebouw. De verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis en de ingebruikname ervan vindt plaats in het hemelvaartweekend van 2023 en wordt verspreid over een aantal dagen. De belangrijkste veranderingen zijn dat alle 24/7 spoedeisende ziekenhuishulp vanaf zaterdag 20 mei 2023 niet langer in Blaricum plaatsvindt maar alléén in Hilversum.

Ziekenhuiszorg in regio geborgd

Voorzitter raad van bestuur Janneke Brink – Daamen: ‘Tergooi MC wil betekenisvol zijn, vandaag én in de toekomst, voor patiënten en hun naasten. We willen daadwerkelijk het verschil maken. In onze visie is dat zorg zo dicht mogelijk bij patiënten. Als het moet bieden we zorg in ons ziekenhuis, als het kan daarbuiten, in onze regionale medische centra of zelfs bij de patiënt thuis. Technologische ontwikkelingen én de vraag vanuit de patiënt, maken dat we de afgelopen jaren meer zorg op afstand hebben kunnen bieden, bijvoorbeeld door digitale afspraken. Daarnaast is ook de samenwerking met huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere zorgverleners in de regio geïntensiveerd. Hierdoor hebben patiënten in de regio veel zorg dichterbij huis of thuis kunnen ontvangen. Natuurlijk blijft er nog steeds veel zorg bestaan die in het ziekenhuis moet plaatsvinden. Voor deze zorg hebben we in Hilversum een nieuw ziekenhuis gebouwd. We zijn trots op het nieuwe Tergooi MC: hiermee is de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de ziekenhuiszorg in de regio Gooi en Vechtstreek geborgd.’

Beeld: © Tergooi