Home » Nieuws » Herbestemming vraagt om vroege afstemming tussen ambitie en techniek
07-10-2016

Herbestemming vraagt om vroege afstemming tussen ambitie en techniek

Timmerfabriek Schiedam kantoor binnenkant
Wanneer plannenmakers iets willen, dan beginnen ze met het formuleren van hun ambities. Dat zijn ze zo gewend vanuit de nieuwbouw.

Maar hergebruik van bestaande gebouwen vraagt een andere aanpak. Een bestaand gebouw laat zich namelijk maar ten dele vormen.

Bij een bestaand gebouw heeft iedereen wel een idee, een wens, of een gevoel. Logisch: de omwonenden voelen zich verbonden met de plek. En zijn het niet de buurtbewoners die met ideeën komen, dan verzinnen raadsleden wel een wild plan.

Door deze maatschappelijke dynamiek verschijnen er vaak ambitieuze voorstellen op tafel. De oude tochtige fabriek of het leegstaande kantoorpand uit de jaren tachtig moet dan geschikt worden gemaakt voor de huisvesting van creatieve broedplaatsen, horeca, kinderopvang en woningen voor gepensioneerde kunstenaars. De vraag of het pand technisch en economisch in staat is om het uitgebreide programma te huisvesten, is in het besluitvormingsproces half gesteld en nauwelijks of niet beantwoord.

Een nieuw gebouw kun je ontwerpen volgens de geformuleerde ambities. Bij een bestaand gebouw kan dat niet helemaal. Dat is nu eenmaal een oude fabriekshal, loods of in beton gegoten kantoorpand. Bij herbestemmingen zijn om die reden de ambities richtinggevend en vooral de technische mogelijkheden van een pand meer bepalend.

Om uiteindelijk teleurstellingen te voorkomen en te komen tot een werkend herbestemmingsplan is het daarom van belang om het formuleren van ambities en het onderzoek van de technisch en functionele mogelijkheden gelijk op te laten lopen. En dan met een goede analyse te zorgen voor mooie en realistische scenario’s. Waarbij het juist de uitdaging is om je niet teveel te laten beperken door de bestaande kaders, maar juist met creativiteit te komen tot niet direct voor de hand liggende oplossingen.

ABT heeft ruim 10 jaar ervaring in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Met onze quickscan hebben we de mogelijkheden van hergebruik voor velerlei gebouwen en complexen onderzocht. Verschillende scans hebben geleid tot een tweede leven. En allemaal hebben ze bijgedragen aan de vorming van een interne kennisbank, waaruit wij putten bij advisering rond de strategische besluitvorming over de toekomst van een bestaand gebouw.

Afbeelding © Marcel van der Burg