Home » Nieuws » Impactgestuurd ontwerpen met de Quake milieudatabase
30-11-2023

Impactgestuurd ontwerpen met de Quake milieudatabase

Een duurzame gebouwde omgeving begint bij een duurzaam ontwerp. Er is dan ook steeds meer aandacht voor het meten van milieu-impact en CO2-uitstoot. Uitdagend echter blijft de beschikbaarheid, traceerbaarheid en betrouwbaarheid van data. Met de Quake milieudatabase, een zelfvoorzienend ‘ecosysteem’ met traceerbare data, kunnen onze ingenieurs en adviseurs weloverwogen, duurzame ontwerpkeuzes maken.

“Toegankelijke, betrouwbare en diepgaande milieudata voor dagelijkse ontwerpkeuzes.”

Specialist bouwfysica en duurzaamheid Charley Meyer is mede-initiatiefnemer van de innovatieve database. Zij vertelt: “Onze impact als ingenieurs en adviseurs is groot. Willen we Paris Proof bouwen dan moeten we daar vroegtijdig op sturen. Onze specialisten deden altijd al uitvoerig onderzoek naar milieudata voor studies, maar de beschikbaarheid, traceerbaarheid en betrouwbaarheid blijven terugkerende uitdagingen. De Quake milieudatabase is een oplossing waarin we expertise vanuit de hele organisatie centraliseren, valideren en beschikbaar stellen voor al onze adviseurs.”

Bron voor allerlei toepassingen

Charley vervolgt: “De in het ecosysteem ingevoerde data worden gevalideerd door onze eigen experts en krijgen labels, die onder andere de datakwaliteit en de bron aanduiden. Dat maakt de milieudatabase transparant, traceerbaar en betrouwbaar. Onze groeiende en zelfvoorzienende database maakt slimme analyses mogelijk in de hele ontwerpfase, van conceptueel tot gedetailleerd onderzoek.” De Quake milieudatabase vormt de bron voor allerlei toepassingen. Denk aan de monitoring van de embodied carbon en de MPG in bouwkostenramingen. Maar ook aan de MIM tool (Milieu-Impact Monitor) en andere eigen tools en studies die inzicht geven in de werkelijke impact.

Actief en integraal sturen

Een groot voordeel van de Quake milieudatabase is dat het diepgaande expertise van alle Oosterhoff-werkmaatschappijen centraliseert en toegankelijk maakt voor de hele organisatie. Dit multidisciplinaire karakter maakt het mogelijk om actief en integraal te sturen in het ontwerp, vanuit alle disciplines. Charley: “De innovatie zit ‘m vooral in het breed in beeld brengen van de impact. Hierin gaan we verder dan de huidige methodieken in de markt. De Quake milieudatabase is een van de initiatieven om de impact van de keten in kaart te brengen: materiaalemissies, energiegebruik op basis van het werkelijke gebruikersprofiel, maar ook klimaatadaptiviteit en gezondheidsaspecten. Al die inzichten dragen bij aan innovatievere en duurzamere gebouwconcepten. Onze integrale blik kan samenwerkingspartners slimme inzichten meegeven. De Quake milieudatabase willen we op termijn ook beschikbaar stellen aan onze opdrachtgevers en andere externe partijen.”

Quake Milieudatabase

Quake is de innovatiedenktank van Oosterhoff, de groep adviesbureaus waartoe ABT behoort. Binnen deze proeftuin worden kennis en concepten rond thema’s als gebiedsontwikkeling, technologie en duurzaamheid ontwikkeld.

Met de Quake milieudatabase werkt ABT op projecten als Paleis van Justitie Den Haag en Terminal Schiphol. Binnen afzienbare tijd gebeurt dit op alle projecten.

 

Dit artikel verscheen eerder in ons magazine van oktober 2023.

Beeld © Sander Koning