Home » Nieuws » Innovatieve toepassing bentonietmatten bij waterkeringen dijkversterking Beesel Limburg
27-06-2024

Innovatieve toepassing bentonietmatten bij waterkeringen dijkversterking Beesel Limburg

Dijkversterking Heel en Beesel - bentonietmatten
De bentonietmatten zijn bij dit unieke dijkproject over een lengte van 530 meter toegepast op het buitentalud, kruin en een deel van het binnentalud. Een primeur in ons land!

Deze innovatie is een samenwerking van ABT met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het Waterschap Limburg, Mourik Infra B.V. , FL B.V. I en Naue Group.

Belangrijk zijn de overwegingen voor bentonietmatten binnen het afwegingskader ‘Duurzame dijken’. De bentonietmat heeft na installatie op de waterkering dezelfde waterremming als een traditionele afdekkende kleilaag van 1 meter dikte. Bentonietmatten stimuleren het gebruik van gebiedseigen grond, voorkomen heel veel transportbewegingen (vermindering overlast omgeving), hebben een substantieel lagere CO2-uitstoot en zijn niet gevoelig voor scheurvorming in extreem droge periodes. Deze innovatie is hiermee duurzaamheid in het kwadraat.

In juni verscheen er een uitgebreid artikel in het vakblad Geotechniek/Geokunst. ABT-collega Jan-Willem Bardoel was een van de auteurs. Aan de orde komen aspecten als materiaaleigenschappen, ontwerp, uitvoering, beheer- en onderhoud. Ook gaat het artikel in op monitoring van de grasbekleding in de gebruiksfase.

Lees hier het hele artikel