Home » Nieuws » Nieuw hoofdkantoor DSM in Maastricht integreert oud en nieuw
11-01-2022

Nieuw hoofdkantoor DSM in Maastricht integreert oud en nieuw

DSM hoofdkantoor
Je sloopt een oude bioscoop, maar behoudt de parkeergarage eronder. Boven op die parking maak je ruimte voor meerlaagse nieuwbouw.

Tegelijk renoveer je een naastgelegen monumentaal pand om het vervolgens te integreren in de nieuwbouw. Dit alles in nog geen twee jaar tijd en op een krappe binnenstedelijke locatie. Het resultaat moet natuurlijk voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen van dit moment.

De ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van DSM in Maastricht kent een veelkleurig palet aan eigentijdse uitdagingen. Voor ontwikkelaars EDGE en 3W en voor alle adviserende en uitvoerende partijen die bij dit even ambitieuze als complexe project betrokken zijn, dat is ontworpen door Broekbakema. Daaronder drie werkmaatschappijen van Oosterhoff. ABT adviseert over de constructie, Huygen over de installatietechniek en bbn verzorgt het bouwkostenmanagement.

Multidisciplinaire expertise

Frank Maas van EDGE verklaart die keuze: “Gezien de ambitie van dit project wilden we binnen ons ontwerpteam graag integraal aan de slag met de bedrijven van Oosterhoff. We kenden ABT, bbn en Huygen individueel van eerdere samenwerkingen; er bestonden al warme banden. De nieuwe DSM-huisvesting leek ons een uitgelezen kans om van hun multidisciplinaire expertise gebruik te maken.” Sander Dorleijn, directeur en senior adviseur bij ABT: “Een project hoeft niet groot te zijn om ingewikkeld te zijn. Deze combinatie van opgaven is voor ons zeer aansprekend. Wij zorgen voor een integrale blik en de daarbij passende oplossingen. In die zin zitten wij helemaal op één lijn met EDGE en DSM. We delen de focus op innovatie en duurzaamheid.”

Eind vorig jaar kregen EDGE en 3W de kans om DSM een eerste idee voor de nieuwe huisvesting voor te leggen. Het toekomstige hoofdkantoor moest een afspiegeling worden van de kernwaarden van het wereldwijd opererende bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en bioscience.

Open en inspirerend ‘clubhuis’

Frank Maas: “Relaties en medewerkers van DSM moeten er prettig kunnen aanlanden en werken. Zelf spreekt men graag over een ‘clubhuis’, een open, inspirerende en gezonde werkomgeving. Door een uitvoerige zoektocht samen met onze partner 3W, die lokaal zeer goed is ingevoerd, viel ons oog op het perceel dat we nu ontwikkelen. Door strategisch ‘out of the box’ te denken krijgen twee oude gebouwen een nieuw leven – het rijksmonument de Ambachtsschool en een voormalige bioscoop.” De locatie ligt in het stadsdeel Wyck, in het levendige centrum van Maastricht, vlak bij het station, hotels en tal van andere voorzieningen. De panden worden samengevoegd en gerenoveerd tot ca. 6.500 m² high-end gezonde werkruimte. Met behoud van de monumentale waarden en het tegelijk eigentijdser maken van het geheel door meer daglicht en hybride werkmogelijkheden.

Naadloos aansluiten

Sander Dorleijn: “EDGE gaat bij het ontwikkelen van gezonde, duurzame gebouwen altijd uit van welzijn, duurzaamheid, ontwerp en technologie. Wij sluiten daar naadloos op aan. We zijn begonnen met het onderzoeken van de geheimen van de – totaal verschillende – gebouwdelen. Welke impact heeft een brand die er ooit woedde gehad? Is er nog asbest aanwezig? Zijn er verborgen gebreken? Wat is er mogelijk met de bestaande fundering en constructie en wat moeten we toevoegen? We kunnen al onze expertise én creativiteit kwijt, zowel voor de nieuwbouw als voor de te behouden panden en voor de integratie ervan.” Dankzij het slimme ontwerp en constructie wordt het nieuwe DSM-hoofdkantoor energieneutraal. Het gezamenlijke streven is het behalen van het hoogste certificeringsniveau voor zowel BREEAM (Outstanding) als WELL (platinum) voor gezonde gebouwen.

Meer van deze samenwerkingen

Frank Maas is blij met waar de partijen nu staan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Hij zegt: “We hebben de intentie om vaker samen te werken. Onze partners hebben een duidelijke strategie en maken het in de praktijk ook waar. Men denkt heel creatief mee en kiest niet automatisch voor de gemakkelijkste oplossing.” Afsluitend concluderen Frank Maas en Sander Dorleijn: “Het is uniek dat een rijksmonument wordt getransformeerd naar een ‘Paris Proof’ gebouw. Het kantoorcomplex maakt straks op een stijlvolle manier onderdeel uit van de omgeving en de Maastrichtse gemeenschap.” De combi EDGE/3W gaat het nieuwe DSM-hoofdkantoor volgens planning begin 2024 turn key opleveren.

Shell-campus

Oosterhoff heeft ervaring met de grootschalige herontwikkeling van wereldwijde hoofdkantoren. Zo werkt ABT samen met andere Oosterhoff-bedrijven en een aantal externe partners sinds eind 2018 als Architect of Record voor het Haagse hoofdkantoor van Shell. Daarbij worden verschillende losse gebouwen herontwikkeld en verbonden tot een duurzame campus.

Maakbaar en betaalbaar

Hans Janssen, adviseur Huygen Installatie Adviseurs: “In het schetsontwerp hebben we de haalbaarheid vanuit duurzaamheid, comfort, gezondheid en kosten getoetst en het innovatieve concept van EDGE aangepast aan de specifieke eigenschappen van de locatie en het bestaande rijksmonument. Als van oorsprong Maastrichts bedrijf zijn we daar trots op.

In de VO-fase hebben we in een snelkookpanproces met de andere betrokken partijen een integraal ontwerp gemaakt dat recht doet aan de zeer hoge duurzaamheidsambities van het schetsontwerp en dat maakbaar en betaalbaar is gebleven. De inpassing van duurzame PV-panelen heeft een inspanning van het hele team gevraagd. We hebben onderzoek gedaan naar het toepassen van een recirculatiebron in de bedding van de Maas in Maastricht. Een proefboring moet gaan uitwijzen of we hier voor de Limburgse bodem een sprong voorwaarts kunnen doen in de energietransitie.”

Verbinden van bestaand met nieuw

Ronald Wenting, RO-adviseur ABT: “Belangrijk onderdeel van het plan is het behoud van de ondergrondse betonnen parkeergarage van het bioscoopcomplex en de wens om het Rijksmonument te integreren in het plan. Het haalbaar maken van de nieuwe kantoorlagen op de garage en het integreren van het Rijksmonument zijn de constructieve uitdagingen in dit project.

Zorgvuldig hebben we hiervoor het ontwerp en het krachtenspel van de bovenbouwconstructie van de kantoren afgestemd op wat voor de onderbouwconstructie toelaatbaar is. De staalconstructie is met de nodige creativiteit en na intensief overleg zo geplooid dat deze grotendeels rechtstreeks komt te staan op de betonnen kolommen van de onderbouw. Onze geotechnisch specialisten namen tegelijk de bestaande fundering nauwgezet onder de loep. Door de korte lijnen tussen onze constructeurs en geotechnisch specialisten konden we snel schakelen en tot een optimaal ontwerp komen.”

Door het bestaande met het nieuwe te verbinden wordt de constructie een nieuw leven in geblazen.

Afgewogen keuzes

Jeroen Diks, sectormanager commercieel bbn adviseurs: “Wij zijn al vanaf de acquisitiefase betrokken. We verzorgden het bouwkostenmanagement van de integratie van het inbouwpakket in de cascoplanning. Ook adviseren we bij de selectie van de aannemer, de NEN-2580-oppervlaktemetingen en de BREEAM MAN02- credit. Hierbij vergelijken we diverse varianten van de investeringskosten, energielasten en onderhoudskosten, zodat de opdrachtgever afgewogen keuzes kan maken.

Met EDGE werkt bbn al samen sinds 2008. In dat jaar tekende ons bureau voor het bouwkostenmanagement van het TNT-gebouw in Hoofddorp, op dat moment het duurzaamste kantoorgebouw van Nederland. Ook werkten we mee aan EDGE Amsterdam West, EDGE Stadium en het Triodos-hoofdkantoor.”

Voor meer informatie: s.dorleijn@abt.eu | telnr 026 368 31 50

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, dec 2021.

Header © EDGE 3W