Home » Nieuws » Nieuwe ABT-uitgave: Bestaande Gebouwen Toekomstbestendig
09-11-2023

Nieuwe ABT-uitgave: Bestaande Gebouwen Toekomstbestendig

Cover boekje Bestaande Gebouwen Toekomstbestendig
Het rijp maken van gebouwen voor een tweede, derde of nog langer leven vraagt om een andere manier van denken en werken. En dus ook een andere wijze van ontwerpen en engineeren.

Hoe pak je dit aan? In de nieuwe ABT-uitgave Bestaande Gebouwen Toekomstbestendig: verduurzamen en vernieuwen delen we onze ervaring en inzichten om bestaande gebouwen een volgend leven te geven.

We roepen op tot een verschuiving in denken en werken: inventariseer, kwalificeer, en waardeer wat er al is. Met creativiteit, integriteit, en kennis van biobased materialen zorgen we voor écht duurzame gebouwen. Ons boek, gerubriceerd naar de thema’s Erfgoed, Materiaalgebruik, Toekomstbestendig gebruik, Energie, en Klimaatadaptatie, toont projecten die de potentie van onze bestaande voorraad laten zien.

Eveline Gootzen, ontwerpleider ABT, benadrukt de enorme impact van het hergebruik van gebouwen op het verminderen van afval en milieubelasting: “Alleen al het behoud van de (betonnen) draagconstructie bespaart ongeveer 50% CO2. We willen daarom bijdragen aan meer bewustwording over de mogelijkheden van hergebruik zodat alle bestaande gebouwen en/of gebouwonderdelen een kans op een volgend leven krijgen.”

Lees hier 'Bestaande Gebouwen Toekomstbestendig'

Wilt u liever een hardcopy versie ontvangen? Stuur dan een bericht naar communicatie@abt.eu.