Home » Nieuws » Ook groen beton is grijs
31-01-2019

Ook groen beton is grijs

Betonschaamte
Hoewel velen anders willen doen geloven; beton zoals we het nu toepassen is niet duurzaam.

Vooral door de toepassing van Portlandcement heeft beton een flink aandeel in de wereldwijde CO2-uitstoot. Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld, we kunnen niet zonder. Wel kan het duurzamer.

CO2-footprint

Momenteel is de productie van Portlandcement – het bindmiddel in beton – jaarlijks verantwoordelijk voor 5% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. De CO2-footprint van beton kan enorm beperkt worden – door het weglaten van cement en het te vervangen door een ander bindmiddel. Geopolymeerbeton is hier een voorbeeld van.

Geopolymeerbeton

In geopolymeerbeton (GPB) wordt een alternatief bindmiddel gebruikt waarin geen cement van pas komt. Het bindmiddel kan bestaan uit een puzzolane stof – bijvoorbeeld vliegas en hoogovenslak – en een alkalische vloeistof, zoals een natronloogoplossing. De puzzolane stof wordt door de alkalische oplossing geactiveerd om te reageren (geopolymerisatie) tot een hard materiaal. Dit verharde materiaal lijkt op traditioneel beton. Het blijkt dat van dit ‘groene’ beton enkele aspecten zelfs gunstiger zijn. Naast de lagere CO2-uitstoot ontstaat er bij de verharding geen (hydratatie)warmte, krimpt het minder en kan er meer gerecycled zand en grind in worden toegepast.

De eerste stap is gemaakt: GPB is in Nederland in een aantal fietspaden en een rotonde toegepast. Een volgende stap in constructieve toepassing van GPB wordt nu gezet, waarbij de kwaliteit middels beproeving geborgd en aangetoond wordt. Het constructief toepassen is een grotere uitdaging voornamelijk doordat het meer risico’s met zich mee brengt. Daardoor worden er ook meer eisen aan het materiaal gesteld.

Werkelijkheid

Gedreven door het duurzaamheidsaspect – en de uitdaging – gaat deze volgende stap werkelijkheid worden binnen ABT. Door klein te beginnen bij pilots in vloeren en funderingen, wil ABT het uiteindelijk kunnen gaan toepassen in hoogwaardige constructies en massabeton.

Door de combinatie van kennis, ervaring met de vele aspecten die bij deze ontwikkeling spelen en het vertrouwen in verandering, kan ABT deze duurzaamheid borgen. Diverse opdrachtgevers en klanten van ABT willen een slag in verduurzaming maken, doet u mee?