Home » Nieuws » Prolock Filterscherm krijgt primeur bij versterking Lekdijk bij Salmsteke
27-09-2023

Prolock Filterscherm krijgt primeur bij versterking Lekdijk bij Salmsteke

ProLock
Het Prolock Filterscherm, de eerste succesvol ontwikkelde productinnovatie van het dijkversterkingsprogramma 'Sterke Lekdijk', wordt in 2024 over 800 meter toegepast bij Salmsteke.

Hiermee wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ‘piping’, een risico op bezwijken van een dijk, voorkomen. ABT ontwikkelde de oplossing samen met Mourik Infra, innovatiepartner van HDSR.

Er is behoefte aan innovatieve dijkversterkingstechnieken die goedkoper, duurzamer en sneller zijn dan de huidige dijkversterkingsmethoden zoals een grondberm of een stalen damwand. Daarom koos het waterschap voor een innovatiepartnerschap binnen het project Sterke Lekdijk. Het Prolock Filterscherm is de eerste, succesvol ontwikkelde productinnovatie binnen het innovatiepartnerschap die in de praktijk wordt gebracht. Het scherm is bestendiger tegen klimaatverandering, duurzaam qua materiaalgebruik en onderhoudsvrij.

Van papier naar praktijk

Het product is in drie jaar doorontwikkeld tot een op grote schaal inzetbare pipingtechniek. “Dat is ontzettend snel en bereik je alleen door goede samenwerking en innovatiekracht”, zegt Vasco Veenbergen, adviseur waterveiligheid en geotechniek. “De doorontwikkeling verliep fasegewijs, van schaalproeven waarbij mechanismen zo realistisch mogelijk gesimuleerd zijn tot veldproeven op de projectlocatie. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van HDSR, Profextru, kennisinstituten en het HWBP.” Vasco kijkt uit naar de start van de aanleg van de 800 meter Prolock Filterscherm volgend jaar. “We blijven betrokken bij de uitvoering en monitoring van waterstanden en de kwaliteit van de werking.”

Remco Bentum, programmamanager van Sterke Lekdijk: “Ik weet hoe hard er gewerkt is om het Prolock Filterscherm daadwerkelijk te kunnen toepassen als bewezen vernieuwende methode om de dijk te versterken. Dat dat nu zover is, maakt mij trots en dankbaar aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Nadat het Prolock Filterscherm bij Salmsteke is toegepast, kunnen ook andere delen van Sterke Lekdijk hier hun voordeel mee doen. Sterker nog; deze innovatie komt straks ook ter beschikking voor andere waterschappen in Nederland.”

Voorkomen van piping

Een van de risico’s waardoor een dijk kan bezwijken is piping. Daarbij stroomt water onder de dijk door. Dat water voert zand mee, waardoor een open verbinding ontstaat met het achterland, een zogenaamde ‘pijp’. Het Prolock Filterscherm, gefabriceerd door Profextru B.V., heeft twee honingraatprofielen met verticale sleuven, gevuld met grof zand. Dit filtermateriaal houdt het zand uit de ondergrond tegen, maar laat water door. Na twee jaar onderzoek en evaluatie door interne en externe experts is het vertrouwen in het filterscherm bevestigd.

Over Sterke Lekdijk

De Lekdijk is een van de belangrijkste dijken in Nederland. Als deze dijk doorbreekt overstroomt het noorden en westen van Nederland tot Amsterdam aan toe. Daarom is het belangrijk dat de dijk in goede conditie is en blijft. In 2017 zijn hiervoor nieuwe, stengere normen vastgesteld. Sterke Lekdijk kent een dijkversterkingsopgave van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven.

Lees hier het persbericht van HDSR