Home » Nieuws » Spiekbriefje duurzaam beton
04-07-2024

Spiekbriefje duurzaam beton

Sigrid Mulders spiekbriefje beton
Er is al veel mogelijk voor het verlagen van de milieu-impact van beton in projecten. Maar waar liggen vooral de eerste kansen? Lees het spiekbriefje duurzaam beton.

Het spiekbriefje duurzaam beton met zeven inspirerende ideeën (2024):

  1. Streef naar een gemiddelde Embodied Carbon (A1-A3) van al het beton van maximaal 150 kg CO2/m³ (A1-A3), met uitschieters naar maximaal 200 kg CO2/m³. Pak kansen waar de impact heel laag kan zijn, zoals bij niet-dragende wanden en funderingen van hijskranen.
  2. Streef naar een minimum aandeel secundaire materialen van 25%. Met uitschieters omlaag van minimaal 10%, liever meer.
  3. Zijn er onderdelen waar beton ‘uit gewoonte’ bepaalde afmetingen heeft? Probeer deze te reduceren en maak, als het kan, bijvoorbeeld vloeren en wanden dunner.
  4. Wees alert op kansen voor alternatieve wapening. Denk aan vloeren, specifieke wanden, buitenverhardingen, enzovoort.
  5. Probeer in gesprek te gaan met leveranciers van prefab beton en bespreek de mogelijkheden voor een lagere milieu-impact. Bestaande CO2-armere varianten van prefab producten adviseren is ook een optie.
  6. Loop het ontwerp nog eens kritisch na op zoek naar kansen. Het is net een puzzel. Heb je bijvoorbeeld tunnelbouw? Adviseer dan de verwarmde variant. Kijk ook iets breder en vergeet de straatstenen niet.
  7. Probeer een bijdrage te leveren in de elektrificatie van het productieproces.

Ben je op zoek naar passende, praktische ideeën? Sigrid Mulders (foto, © Sander Koning), Luciano van Leeuwen en Jasper van Alphen (van Beton Specials) kijken graag met je mee.

Dit artikel is gepubliceerd in de voorjaarseditie van ABT Magazine.