Home » Nieuws » Terugblik IABSE Connect AI event
26-01-2024

Terugblik IABSE Connect AI event

IABSE AI Connect event
Op 25 januari 2024 hostte ABT het IABSE Connect AI event op het ABT kantoor in Velp.

Ruim 60 deelnemers werden door verschillende sprekers meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) en de impact daarvan op het ingenieursvak.

Han Krijgsman (ABT) en Milan Saleh (bbn) trapten het event af en toonden hoe binnen Oosterhoff, de overkoepelende organisatie van ABT en bbn, de kansen van AI worden benut. Zo is binnen Quake (de innovatiedenktank binnen Oosterhoff) een robot ontwikkeld die scheuren in betonnen vloeren kan herkennen, worden er 360 graden en drone inspecties gedaan bij projecten en worden vroegtijdig BENG 1 benaderingen in projectontwikkelingen uitgevoerd door middel van random forest regression technieken. Deze ontwikkelingen worden binnen de organisatie gestimuleerd door ruimte te bieden voor onderzoek, het identificeren van kansen en risico’s en het verstrekken van educatie aan medewerkers.

Milan benadrukte het belang van het juiste gebruik van AI-technologie: “AI kan tegenwoordig ongelofelijk veel. Het is belangrijk om deze technologie ten goede te gebruiken, zodat het bijdraagt aan het oplossen van complexe problemen.” Hierbij pleitte hij voor het behouden van menselijke controle en benadrukte het belang van voortdurende opleiding van de jongere generatie.

Sprekers IABSE AI Connect event
Vlnr: Jeroen Coenders, Han Krijgsman, Milan Saleh, Lex van der Meer, Rayaan Ajouz, Linde van Beers en Stijn Joosten.

Rayaan Ajouz van ABT en Bouwen met Staal, deelde zijn ervaringen over de hackathon op de Staalbouwdag, waar teams de opdracht kregen om een brug te ontwerpen met AI in het ontwerpproces. Lex van der Meer (ABT) vertelde hoe algoritmes vanuit parametrisch ontwerp werden getraind om de prestaties van FEM-berekeningen van windturbinefundaties te voorspellen. Vervolgens presenteerde Linde van Beers van Arup het gebruik van Machine-Learning voor CFD-berekeningen, met specifieke toepassing op windcomfort in de gebouwde omgeving.

De dag werd afgesloten met een interactieve sessie, waarin Jeroen Coenders van Packhunt de sprekers en deelnemers aan de tand voelde over AI en alle gedeelde informatie samenvatte. De conclusie was duidelijk: het omarmen van technologische vooruitgang is essentieel en zelfs noodzakelijk om de vele uitdagingen in ons vak aan te kunnen. Maar de constructeur moet de menselijke factor blijven die blijft toezien op de uitkomsten.

IABSE

IABSE is een internationaal georiënteerde wetenschappelijke/technische vereniging actief op het gebied van constructief ontwerpen en kennisdeling. IABSE biedt constructeurs een platform om zich internationaal te ontwikkelen en houdt zich bezig met alle aspecten van het constructief ontwerpen. De constructies omvatten bruggen, gebouwen en alle soorten van civieltechnische constructies. IABSE Nederland is een dochtervereniging van IABSE.