Home » Projecten

Projecten

Juist in projecten met zeer hoge ambities op het gebied van impact, duurzaamheid en kwaliteit kunnen wij het verschil maken. We hebben de technische skills, innovatiekracht, proceskennis en via het Oosterhoff-netwerk snel toegang tot complementaire expertise. Daardoor kunnen we complexe, unieke opgaves succesvol realiseren én samen met opdrachtgevers en partners de lat steeds hoger leggen. Bekijk hier een aantal hoogtepunten uit ons portfolio!
Schiphol Terminal
Amsterdam

Terminal Schiphol

Terminal Schiphol

Schiphol kwam in 2017 met de vraag hoe een nieuwe terminal, volledig geïntegreerd in de bestaande luchthaven, eruit zou kunnen zien. Het 'Eén Terminal-concept' stond daarin voorop; de luchthaven is geen verzameling van min of meer op zichzelf staande terminals, maar een compacte eenheid met alle faciliteiten onder één dak. Het ontwerp draagt bij aan een goede reisbeleving, een uitstekend reisproces, duurzaamheid en is toekomstbestendig.
DSM hoofdkantoor
Maastricht

Herontwikkeling hoofdkantoor DSM Maastricht

Herontwikkeling hoofdkantoor DSM Maastricht

In dit bijzondere project van vastgoedontwikkelaars EDGE en 3W real estate, worden de voormalige Euroscoop en rijksmonument De Ambachtsschool herontwikkeld tot een duurzaam en innovatief kantoorgebouw.
Dijkversterking Heel en Beesel - bentonietmatten

Dijkversterking Heel en Beesel

Dijkversterking Heel en Beesel

ABT is één van de toonaangevende ingenieursbureaus als het gaat om constructief versterkte dijken. Bij de dijkversterking van Heel en Beesel worden er heave- en stabiliteitsschermen ingezet om de dijk te versterken voor de komende 50 jaar.
Amsterdam

Jonas’

Jonas’

Een multifunctioneel gebouw met een zeer vernieuwend woonconcept. Jonas' is een duurzaamheidsicoon in IJburg. Het project is een ontwikkeling van Amvest, ontworpen door Orange Architects in samenwerking met ABT en Felixx Landscape Architects and Planners. Het is gerealiseerd door Ballast Nedam West. ABT droeg zorg voor het integraal technisch ontwerp.
Binnenhof
Den Haag

Renovatie Binnenhof

Renovatie Binnenhof

De grootschalige renovatie van het Binnenhof is in volle gang. Het kloppende hart van onze democratie wordt aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt ABT de constructieve, geotechnische en bouwkundige uitwerking voor de gebouwdelen van de Raad van State, en de constructieve en geotechnische uitwerking voor de gebouwdelen van de Eerste Kamer.
The Natural Pavilion
Almere

The Natural Pavilion

The Natural Pavilion

Met The Natural Pavilion laat ABT samen met een consortium van bijna twintig Nederlandse bedrijven zien dat het nu al mogelijk is om op industriële schaal volledig circulair, biobased, energieneutraal en in nauwe samenhang met de natuur woningen, scholen en kantoren te bouwen.
Tergooi
Hilversum

Tergooi MC

Tergooi MC

Een ziekenhuis voor de gehele Gooi- en Vechtstreek, dat is het nieuwe kernziekenhuis en bijbehorend gebouw Tergooi MC Clinics in Hilversum. In 2023 verhuizen de huidige ziekenhuislocaties in Blaricum en Hilversum naar het nieuwe ziekenhuis. ABT is verantwoordelijk voor het contractmanagement, projectmanagement, directievoering en het toezicht.
Museum Arnhem, nieuwbouw over Rijndal met zonsondergang
Arnhem

Verbouwing Museum Arnhem

Verbouwing Museum Arnhem

Museum Arnhem sloot in 2017 tijdelijk haar deuren voor een grootschalige verbouwing. Het museum werd deels gesloopt, deels gerenoveerd en er vond nieuwbouw plaats. De nieuwbouw betrof een bovengrondse bouwlaag en twee ondergrondse bouwlagen (drie in totaal). ABT verzorgde het uitvoeringsontwerp voor de constructie en de fundatie van het museum.
Amsterdam

Jakoba Mulderhuis

Jakoba Mulderhuis

Het toekomstbestendige en duurzame Jakoba Mulderhuis van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is het slotstuk van de Amstelcampus. Dit nieuwe pand biedt plaats aan 6.000 tot 7.000 studenten van de faculteit Techniek en omvat ca. 25.000 m2 aan onderwijsprogramma. ABT verzorgde samen met BREED Integrated Design het constructief ontwerp en was verantwoordelijk voor de geotechnische advisering.
C30 canopy
Den Haag

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Het C30-gebouw is een Rijksmonument van 25.000m² BVO. Het oorspronkelijke gebouw stamt uit 1916, de uitbreidingen uit 1928 en 1929. Het was oorspronkelijk onderdeel van het hoofdkantoor van Shell, nu is het onderdeel van de Shell Campus Den Haag. Tussen 2018 en 2022 is het gebouw gerenoveerd en verduurzaamd. Een intensief proces met een hoog ambitieniveau. Gedurende het uitvoeringproces heeft ABT als Architect of Record voor Shell gewerkt.
Roosendaal

Renovatie HUIS van Roosendaal

Renovatie HUIS van Roosendaal

Gemeente Roosendaal wil graag laten zien dat ze staat voor een ‘groene’ gemeente. De hoognodige renovatie van het bestaande stadskantoor uit de jaren ‘70 was het uitgelezen moment om alle registers open te trekken en die groene ambitie te laten zien. Het eindresultaat is een toegankelijk, transparant en vooral duurzaam HUIS van Roosendaal.
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

In de nieuwe rechtbank in Amsterdam komen drie werelden samen, die tegelijkertijd strikt gescheiden moeten blijven: de rechterlijke macht, de gehechten en de bezoekers. Als onderdeel van consortium NACH (New Amsterdam Court House) tekende ABT voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van dit imposante gebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam. Een icoon bouw je samen!