Home » Projecten » Dijkversterking Heel en Beesel

Dijkversterking Heel en Beesel

ABT is één van de toonaangevende ingenieursbureaus als het gaat om constructief versterkte dijken. Bij de dijkversterking van Heel en Beesel worden er heave- en stabiliteitsschermen ingezet om de dijk te versterken voor de komende 50 jaar.
Dijkversterking Heel en Beesel - bentonietmatten
Opdrachtgever Mourik-FL
Doorlooptijd 2020 - heden
Markt Waterveiligheid
Team
Expertises

Uitdagende ondergrond

Uitdagend aan dit project is de ondergrond; de ondergrond in Limburg verschilt sterk van die in het westen van Nederland. Bij andere dijkversterkingen bestaan de eerste lagen in de ondergrond uit slappe klei- en veenlagen. In Limburg bestaat de ondergrond vrijwel alleen uit zand en grind.

In de tenderaanbieding is de aannemerscombinatie uitgegaan van dunne heave- en stabiliteitsschermen. De uitdaging van deze dijkversterking ligt in het aanbrengen van deze dunne schermen in de vastgepakte lagen. Om dit risico te mitigeren gaat ABT een damwandproef uitvoeren. In deze proef bepaalt ABT met welke uitvoeringsmethode de dunne planken het beste (laagste kosten en minste overlast) aangebracht kunnen worden.

Rol ABT

ABT is verantwoordelijk voor het technische gedeelte van het dijkontwerp. Dit omvat het ontwerp van het grondlichaam en van de heave- en stabiliteitsschermen. Daarnaast levert ABT de ontwerpleider die namens de combinatie het ontwerp van alle ontwerpende partijen aanstuurt.

 

Beeld © HWBP