Home » Projecten » Dijkversterking Sterke Lekdijk – deeltraject Salmsteke – Schoonhoven

Dijkversterking Sterke Lekdijk – deeltraject Salmsteke – Schoonhoven

Samen met Mourik en RPS werkt ABT aan dit deelproject. Daar waar de planuitwerkingsfase van deelproject Salmsteke - als eerste van de zes deelprojecten - al een rijdende trein was toen we na gunning instapten, doorlopen we bij deelproject Salmsteke – Schoonhovenseveer de planuitwerkingsfase in zijn geheel.
Opdrachtgever Mourik
Doorlooptijd 2022 - heden
Markt Waterveiligheid
Team
Projectomvang 8 km
Expertises

Rol ABT

Als ABT verzorgen we de ontwerpleiding van de dijkversterking en werken we een aantal onderliggende specialismen uit zoals bekledingen, piping of langsconstructies. Op dit moment bevindt het traject zich in de twee tot drie jaar durende planfase.

In eerste instantie ligt de focus van het team op het aanscherpen van de veiligheidsopgave door nieuwe rekentechnieken in te zetten. Daarnaast wordt de procedure rondom het projectplan Waterwet doorlopen en zal net als bij deelproject Salmsteke een afweging worden gemaakt of kansrijke productinnovaties – zoals het Prolock Filterscherm – ingezet kunnen worden om aan de doelstellingen van HDSR invulling te kunnen geven.

 

Beeld header: © Rijkswaterstaat