Home » Projecten » Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland is begonnen met de bouw van een nieuw, duurzaam en energie-efficiënt ziekenhuisgebouw naast het huidige Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Het nieuwe gebouw, dat opent in 2026, faciliteert de zorgvernieuwing en is compacter, flexibeler en duurzamer. ABT is op vele vlakken betrokken als adviseur: op het gebied van geotechniek, constructies, directievoering, bouwfysica en akoestiek, en coördinatie van de monitoring.
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Opdrachtgever Franciscus Gasthuis & Vlietland
Doorlooptijd 2020 – 2026
Team
In samenwerking met a/d Amstel architecten, Halmos Adviseurs, ZRi, ptg advies, Berghege Heerkens bouwgroep
Locatie Rotterdam
Projectomvang 19.600 m2 BVO
Expertises
2024
In het eerste halfjaar van 2024 is de fundering opgeleverd en is de uitvoering van de bovenbouw gestart. De actuele stand van zaken? Die volgt u hier op de voet via de live webcam.

Funderingsonderzoek

Bij dit project is speciale aandacht besteed aan de fundering. Dit in verband met de bouw op een voormalige vuilstortplaats met dikke lagen puin tot wel 10 m. Met een funderingsboorproef is de beste methode bepaald om door deze lagen heen te komen. Om te komen tot een uitvoering met minimale hinder is gekozen voor een trillingsarm funderingssysteem. ABT heeft tijdens de uitvoering bovendien de coördinatie van de monitoring voor de omgeving verzorgd, om zo de zorgprocessen in het operationele ziekenhuis minimaal te verstoren. Daarnaast is de fundering door ABT optimaal afgestemd op de bovenbouw met precies de juiste capaciteit voor mogelijke toekomstige optoppingen.

ABT heeft ook een proactieve coördinerende rol gespeeld bij de implementatie van de stringente milieukundige randvoorwaarden in het ontwerp en de uitvoeringswijze van de bouwput, grondwerken, bemaling en funderingen. Dit in zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase, en bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Toekomstbestendige constructie

Duurzaam construeren vraagt om bewuste keuzes, zoals het sturen op een toekomstbestendig ontwerp met een maximale levensduur en optimale flexibiliteit. Allemaal aspecten die van groot belang zijn voor ziekenhuizen. ABT heeft gezorgd voor een robuuste betonconstructie die is afgestemd op de actuele eisen voor constructieve veiligheid én alle ruimte biedt voor flexibiliteit in de toekomst. Hierbij hebben we optimalisaties aangedragen in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase die de ambities ook financieel haalbaar maken. Zo is er een reinwaterkelder geïntegreerd in de kelder, waardoor geen kostbare ontgravingen elders op het terrein nodig waren.

Integraal afgestemd

De basis voor het constructief ontwerp wordt gevormd door een betonconstructie met onder meer een dragende gevel. Doordat de gevelelementen ook dienen als stabiliteitsvoorziening, blijven de vloervelden vrij indeelbaar. De plattegrond heeft een regelmatig grid van 7,20 m x 7,20 m zodat met scheidingswanden wisselende indelingen gemaakt kunnen worden, afgestemd op het gevelpatroon. Door de constructie met gestapelde breedplaatvloeren ontstaan vloeren met lineaire overspanningen en worden conflicten met installaties vermeden. Dit biedt de nodige flexibiliteit voor sparingen en toekomstige aanpassingen van installaties. Ook is de constructie integraal afgestemd op de eisen van onder meer daglicht en privacy in de kamers.

Duurzame oplossingen

ABT heeft altijd oog voor duurzaamheid en zoekt continu naar manieren om milieubewust te ontwerpen. Zo hebben we bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland kritisch gekeken naar de milieu-impact en materiaalgebonden CO2-emissies van betonsamenstellingen. Hierdoor is alleen al in de gevel 100 ton CO2-eq bespaart. Uiteraard stemmen we de toegepaste oplossingen altijd zorgvuldig af op het financiële kader.

Bouwfysisch onderzoek

Vanuit bouwfysica heeft ABT specifiek onderzoek verricht naar uitzicht (beleving) en privacy voor patiënten. Hierbij zijn bij de beddenkamers aspecten als de constructie, het uitzicht, daglicht en brandveiligheid onderzocht en meegewogen. In deze integrale blik op gevelconstructie hebben we ook veel aandacht besteed aan geluidswering; dit in verband met de aanwezige verkeersaders en de invloed van installaties.

2023

Officiële start realisatie nieuwbouw Gasthuis

Op donderdag 11 mei 2023 zijn de definitieve aannemingsovereenkomsten getekend door Franciscus Gasthuis & Vlietland en de consortia voor de bouw van dit state-of-the-art ziekenhuisgebouw. Na de zomer van 2023 start de realisatie van de vervangende nieuwbouw.

Drie essentiële functies

De nieuwbouw gaat drie essentiële functies van het ziekenhuis huisvesten. Op de begane grond komt een Spoedplein Rotterdam Noord. Zorgprofessionals van de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost werken hier samen in één omgeving. Daarboven komt een operatie- en interventiecentrum: toekomstbestendig en met de nieuwste operatie- en röntgentechnieken, zodat patiënten in iedere situatie de best passende behandelingen krijgen. Ook komt er een Vrouw & Kind Centrum, waar verloskundigen en kraamzorgorganisaties samenwerken.

 

2020

Start ontwerpfase op basis van actuele duurzaamheidseisen

In 2020 zijn de eerste stappen gezet richting de realisatie van een nieuw ziekenhuisgebouw voor het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

De vervangende nieuwbouw voldoet straks aan de nieuwste technologische innovaties en OK-technieken, is ingericht om optimaal zorg te kunnen verlenen en voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen. Er zal veel daglicht zijn, efficiënte looproutes en natuurlijk kleurgebruik. Dat zorgt ervoor dat patiënten zich op hun gemak voelen en het personeel een prettige werkplek heeft. Op het dak van de nieuwbouw komen 794 zonnepanelen en op de bestaande bouw ook nog eens 319 stuks. De energievoorziening van de vervangende nieuwbouw is volledig gasloos en nagenoeg energieneutraal; er wordt gebruik gemaakt van warmtepompen, energieopslag en energieterugwinning.

Voor meer informatie kunt u hier kijken.

Beelden © Franciscus Gasthuis & Vlietland / a/d Amstel architecten