Home » Projecten » Instandhouding Sophia Kinderziekenhuis

Instandhouding Sophia Kinderziekenhuis

In 2023 heeft het Erasmus MC definitief besloten om het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ) te verhuizen naar een nieuw zorggebouw aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam. Deze nieuwbouw moet in 2031 klaar zijn om alle huidige functies van het Sophia Kinderziekenhuis te huisvesten.
Opdrachtgever Erasmus MC
Doorlooptijd 2021 - 2028
Markt Gezondheidszorg
Team
In samenwerking met Erasmus MC, Architecten a.d. Maas, Sweegers en de Bruijn
Locatie Rotterdam
Projectomvang ca. 25.000 m2 BVO

De huidige SKZ-gebouwen, Sk, Sb en Sp, zijn 31 jaar oud en hebben nooit een mid-life renovatie ondergaan. Door de planning van de nieuwbouw is onderhoud de afgelopen jaren beperkt geweest. Dit leidt in 2024 tot een situatie waarin grote aanpassingen nodig zijn om de veiligheid tot 2031 te waarborgen. ABT heeft daarbij een aanpak ontwikkeld voor de verbetering van de brand- en vluchtveiligheid en is betrokken als contractmanager tijdens de ontwerp- en aanbestedingsfase. Tijdens de uitvoering nemen wij ook de directievoering voor onze rekening.

Fasering in aanpak terwijl het gebouw 24/7 open blijft

Het renovatieproject van gebouw Sk bestaat uit drie fasen, voorafgegaan door een voorbereidende fase 0. In deze fase wordt een tijdelijk gebouw neergezet voor 32 MC-bedden en worden afdelingen verhuisd.

De operatiekamers (OK’s) van gebouw Sb worden in vier fasen gerenoveerd, waarbij telkens twee tot drie OK’s niet toegankelijk zijn. Ook hier is er een fase 0 voor onderhoud aan de verkoeverruimte. Tijdens de renovatie blijven gebouwen Sb en Sp deels in gebruik.

Sophia Kinderziekenhuis
Interimgebouw in tuin Noord

Veiligheidsaanpassingen

Het project “Instandhouding SKZ 8 jaar” richt zich op veiligheidsaanpassingen en vereist het vrijmaken van delen van het gebouw over meerdere verdiepingen. Een tijdelijk gebouw voor ongeveer zes jaar wordt opgezet voor drie medium care afdelingen, een IC-afdeling en bijbehorende voorzieningen. Dit gebouw, dat via een nieuw bouwvolume met Sk verbonden is, beslaat circa 2.000 m² BVO over vijf bouwlagen.