Home » Projecten » NewCold vrieshuis

NewCold vrieshuis

Een vrieshuis ontworpen als een geïntegreerde machine: dat is de innovatieve, nieuw te bouwen logistieke locatie van NewCold in Dinteloord. Het past in een strategie van extreme efficiëntie en duurzaamheid. De eerste heipalen zijn in 2024 geslagen, het gebouw wordt opgeleverd in 2025. ABT werkt met vijf zusterbedrijven van Oosterhoff aan het integrale ontwerp van dit uitdagende project.
Opdrachtgever NewCold
Doorlooptijd 2023 - 2025
Markt Logistiek vastgoed
Team
In samenwerking met abt be, abtWassenaar, bbn adviseurs, Huygen, Van de Laar
Locatie Dinteloord
Projectomvang 32.000 m2 BVO
Expertises

Langdurige samenwerking ABT-NewCold

Het Nederlandse NewCold is, met sterk geautomatiseerde vrieshuizen op drie verschillende continenten, wereldwijd marktleider in opslag en logistiek. ABT is vanaf het allereerste begin nauw betrokken bij de groei van het bedrijf. Bij deze nieuwe locatie in Dinteloord waren wij verantwoordelijk voor de gehele technische advisering. In samenwerking met Megaborn hebben we het gebouwen en het terrein daaromheen ontworpen. Het complex bestaat uit een volledig geautomatiseerd vrieshuis met een hoogbouwmagazijn van 40 m hoog, een laagbouwmagazijn met expeditie en pickvloer, een kantoorgebouw van drie bouwlagen, technische ruimten voor de procesinstallaties en laad- en losvoorzieningen. Samen hebben deze een oppervlakte van 32.000 m2 BVO.

Maximale brandveiligheid

Omdat normale brandinstallaties niet functioneren in vrieskou, zijn er voor het garanderen van de brandveiligheid andere oplossingen noodzakelijk. ABT ontwierp een brandveiligheidsconcept dat naadloos aansluit op de klimaatcondities van het project. Zo wordt voor het hoogbouwmagazijn, dat een temperatuur heeft van -28 oC, het zuurstofgehalte in de lucht laag gehouden zodat er geen brand kan ontstaan. Voor het laagbouwmagazijn wordt, gezien de compartimentsgrootte van meer dan 2.500 m2, uitgegaan van een sprinklerinstallatie. Het kantoor is ontworpen met bouwkundige brandcompartimentering. De techniekruimten voor proceskoeling (ammoniak) zijn uit oogpunt van veiligheid ontworpen op basis van de PGS 13. Het dak van het hoogbouwmagazijn, waar zonnepanelen komen, is toegankelijk gemaakt voor de brandweer door twee trappenhuizen met droge blusleidingen door te laten lopen naar 40 m hoogte.

Stikstofemissie

De projectlocatie in Dinteloord ligt vlak bij Natura2000-gebied. ABT heeft de advisering voor stikstofemissie verzorgt. Hierin hebben we zowel de bouwfase van het project als de gebruiksfase meegenomen. Tijdens het bouwen hebben we de stikstofdepositie beperkt door de inzet van elektrisch materieel en zo min mogelijk dieselmaterieel. De gebruiksfase is echter bepalend. Voor de operatie van het vrieshuis is er dagelijks namelijk veel vrachtverkeer nodig wat de nodige stikstofemissie betekent. Momenteel onderzoeken we samen met een ecoloog of én hoe we meer verkeersbewegingen mogelijk kunnen maken zonder negatieve gevolgen van de stikstofimpact op het natuurgebied.

Duurzaam beton

Bij de nieuwbouw van het project is de ambitie neergelegd om de milieu-impact van het beton dat wordt toegepast te minimaliseren. ABT heeft zich in de constructieve advisering ingespannen om het materiaalgebruik te beperken en toch een lange levensduur te waarborgen. Zo hebben we voor in het werk gestort beton een maximum gesteld aan het embodied carbon van 130 kg CO2 per kuub beton (duurzaamheidsklasse A). Ook kiezen we, in plaats van grind, voor betongranulaat als secundaire grondstof voor in het werk gestort beton. Daarnaast passen we duurzame kanaalplaten toe met een maximum aan embodied carbon van 32 kg CO2 per m2. In de terreinafwerking kiezen we voor onder meer de bestrating, rioolbuizen en betonputten voor beton met een goede milieuprestatie.

Zelfvoorzienend dankzij zonnepanelen

Het dak wordt grotendeels bedekt met zonnepanelen die samen 3,2 MW aan stroom opwekken. Dankzij forse batterijpakketten heeft het gebouw altijd voldoende stroom en is een netaansluiting niet nodig. Bij overproductie kan er stroom worden geleverd aan de buren, die op hun beurt kunnen bijspringen met hun warmtekrachtkoppeling (wkk) installatie.

ABT

Optimale integrale samenwerking

Een ontwerp van dit niveau vereist een efficiënte, integrale ontwerpstrategie. ABT werkt dan ook nauw samen met de andere Oosterhoff-werkmaatschappijen abt be, abtWassenaar, bbn adviseurs, Huygen en Van de Laar. Zo brengen we alle disciplines samen: van geotechniek en constructies tot installaties en brandveiligheid.