Home » Projecten » Rabobank Utrecht

Rabobank Utrecht

Het bestuurscentrum van Rabobank in Utrecht is ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd. Oorspronkelijk bestond het gebouw uit twee praktisch onafhankelijke torens die slechts door enkele loopbruggen met elkaar verbonden zouden worden. Constructief gezien bleek dit niet handig. In beide torens zou namelijk veel ruimte verloren gaan aan de noodzakelijke extra stabiliserende elementen.
Rabobank Utrecht
Opdrachtgever Rabobank Utrecht
Doorlooptijd 2005 – 2011
Markt Commercieel vastgoed
Team
In samenwerking met Kraaijvanger
Locatie Utrecht
Projectomvang 56.000 m² bvo nieuwbouw en renovatie bestaand kantoor, en circa 720 parkeerplaatsen vierlaags ondergronds 16.000 m²
Expertises
Rabobank Utrecht

Torens en Plaza

Het was constructief beter om beide torens over de volledige hoogte aan elkaar te koppelen. In het nieuwe ontwerp bestaat het hoofdgebouw uit twee enigszins verdraaide ronde torens, elk 105 meter hoog, en samengevoegd door een glazen huid. De torens zijn gekoppeld met doorgaande vloeren. Eens in de vier verdiepingen springt de vloer een stuk naar binnen, zodat een vier-verdiepingshoog atrium ontstaat. Rond de torens is een grote hal gebouwd met allerlei voorzieningen, zoals horeca. ABT bedacht de constructie, waarbij deze ‘Plaza’ kolomvrij blijft.

Paalplaatfundering

ABT heeft onderzocht of de 105 meter hoge torens op staal konden worden gefundeerd. De zettingen bleken echter fors: 10 centimeter. Daarom is de paalplaatfundering bedacht. Het idee om het gebouw een ander type fundering te geven, heeft de bouwkosten flink gereduceerd.

Rabobank Utrecht

Sneller en goedkoper

De opdracht omvatte tevens parkeerruimte, die in eerste instantie onder het gebouw zou komen. Een studie van ABT maakte echter duidelijk dat het goedkoper was om de garage dieper te maken, waardoor deze in omvang veel kleiner werd. Daardoor kon de parkeergarage naast de torens gerealiseerd worden én kon de bouw van de torens worden losgekoppeld van de parkeergarage. Dit leverde veel tijdwinst op. Het project omvat nu een eenlaagse ondergrondse parkeergarage onder de torens en de Plaza en een vierlaagse ondergrondse parkeergarage naast het gebouw, met daarboven infrastructuur die openbaar vervoer mogelijk maakt.

Diepwanden

Bij de bouw van de parkeergarage zijn diepwanden gebruikt als verticale grondkering en fundering. Diepwanden zijn dikke, in de grond gevormde gewapend betonnen wanden die uit segmenten (panelen) bestaan. Een groot voordeel van diepwanden ten opzichte van damwanden, is de beperkte hinder als gevolg van geluid en trillingen. Ook is het systeem zeer geschikt voor grote, kerende hoogtes. Niet onbelangrijk in Utrecht, want ze zijn uitgegraven tot op 24 meter onder N.A.P. Het maaiveld ligt op 2 meter boven N.A.P.

Bollenplaatvloer

De parkeergarage werd voorzien van bollenplaatvloeren: een zelfdragend vloersysteem dat ondanks zijn beperkte dikte voldoende ruimte biedt aan installaties. Het systeem draagt in twee richtingen en heeft als belangrijk voordeel een gewichtsbesparing tot 35%. Dit leidt tot een reductie van ondersteunende onderdelen, zoals wanden, kolommen en de fundering van het gebouw. Bij de Rabobank zijn alle bollenplaatvloeren gevlinderd. Dit maakte een dekvloer overbodig.

Rabobank Utrecht parkeergarage