Home » Projecten » Saxion Hogeschool Deventer

Saxion Hogeschool Deventer

Samen met IAA Architecten in Enschede en ingenieursbureau Arup in Amsterdam heeft ABT de uitbreiding van de Saxion Hogeschool in Deventer ontworpen. Het project is volgens Building Information Modelling (BIM) tot stand gekomen, waarbij de architect en ABT samenwerkten in hetzelfde tekenmodel.
Saxion Hogeschool Deventer
Opdrachtgever Saxion
Doorlooptijd 2011-2012
Markt Onderwijsgebouwen
Team
In samenwerking met IAA Architecten
Locatie Deventer
Projectomvang 5.000 m² BVO

Het ontwerp voor het op zichzelf staande gebouw van Saxion Hogeschool Deventer speelt in op de hoge duurzaamheidsambitie van de opdrachtgever. Als stabiliteitsvoorzieningen in lengte- als dwarsrichting dienen drie prefab betonnen kernen. De constructie uit dragende prefab betonnen gevelelementen met klimaatvloeren kenmerkt zich door een grote overspanning van 14,4 meter. Deze overspanning biedt de opdrachtgever een maximale flexibiliteit voor de indeling. De ontwerpers koppelden de uitbreiding via een bestaande hal aan de rest van de huidige bouw. Daarmee komen veel lesruimten uit in die hal. Samen met toevoegingen zoals loopbruggen en trappartijen verlevendigt dit de bestaande hal.

Saxion Hogeschool Deventer
Saxion Hogeschool Deventer

Vernieuwend duurzaam

Als opvallend duurzaamheidskenmerk kregen de klimaatvloeren vanuit het installatietechnisch concept betonkernactivering. Relatief nieuw voor Nederland is dat de ruimte tussen de bovenzijde van de klimaatvloer en de onderzijde van de computervloer dient voor de luchttoevoer van de ruimte, zonder luchtkanalen. De ruimte tussen bovenzijde constructieve vloer en onderzijde computervloer is namelijk het luchtkanaal.

In het ontwerp zijn hoge ramen opgenomen. Die voeren veel daglicht toe, wat bespaart op elektriciteit voor kunstlicht. Verder kreeg ventilatie veel aandacht volgens het principe van ‘frisse scholen’.

ABT was verantwoordelijk voor zowel de constructieve als geotechnische advisering.

Beelden © IAA Architecten