Home » Projecten » Science Campus Fase 2A – Gorlaeus gebouw Universiteit Leiden

Science Campus Fase 2A – Gorlaeus gebouw Universiteit Leiden

Een inspirerend gebouw op de Science Campus waarin studenten en docenten zich comfortabel en prettig voelen. Dat is het Gorlaeus gebouw op het Leiden Bio Science Park. Het gebouw van Universiteit Leiden is nu uitgebreid met een nieuw bouwdeel, Science Campus Fase 2A.
Opdrachtgever Universiteit Leiden
Doorlooptijd 2015 - 2024
Markt Onderwijsgebouwen
Team
In samenwerking met JHK Architecten en INDO
Locatie Leiden
Projectomvang 30.500 m2
Expertises

Het gebouw van Universiteit Leiden is nu uitgebreid met een nieuw bouwdeel, Science Campus Fase 2A. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft er 30.000 m2 bijgekregen met collegezalen, werkplekken, een extra lab-vleugel, een bibliotheek en een brasserie. Met de aansluiting op fase 1 (46.000 m2) zit een groot deel van de instituten en facultaire diensten nu onder één dak en krijgt de faculteit één nieuwe en karakteristieke hoofdentree aan het Rosalind Franklinplein.

Rolverdeling

In opdracht van Universiteit Leiden heeft ABT geadviseerd op het gebied van akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid en trillingen. Ons zusterbedrijf Huygen droeg zorg voor de installaties. Samen met INBO ontwierp JHK Architecten, part of Sweco, het nieuwe faculteitsgebouw.

Science Campus als inspirerende leeromgeving

Adviseur bouwfysica Christa Drolenga: “In het nieuwe gebouw op de Science Campus komen allerlei bouwfysische aspecten samen. Een mooi en uitdagend project. Ik denk dat we ons allemaal wel herinneren hoe je als student vroeger in een donkere collegezaal zat. Daar werd je toch suf van. Daarom hebben we gestuurd op zoveel mogelijk Licht en lucht. Daglicht houdt je scherp. We wilden een inspirerende leeromgeving creëren waarin iedereen zich prettig en comfortabel voelt.”

Klimatisering

Om een goed klimaat in de grote ruimtes te realiseren zijn zoveel mogelijk passieve, natuurlijke en duurzame maatregelen genomen. Zo wordt ’s zomers het zonlicht beperkt en worden de ruimtes op  natuurlijke wijze geventileerd om opwarming te voorkomen. Om koudeval langs hoge glaspuien in wintersituatie te voorkomen zijn er convectoren (in het vloerpakket) langs het glas toegepast. Ook worden de verblijfsruimten lokaal geklimatiseerd.

Akoestiek

Ook qua akoestiek was het een gebouw een mooie uitdaging. Voor de grote collegezaal (180 personen) is op basis van akoestische simulatie advies gegeven voor een goede ruimteakoestiek en spraakverstaanbaarheid. Ook was er aandacht voor de verschillende studieplekken met wisselende wensen qua akoestiek (van stilteplekken voor concentratie tot samenwerkruimten waar meer dynamiek gewenst is).

Duurzaamheid bij de Science Campus

Het gebouw heeft ook de ambitie om een BREEAM duurzaamheidslabel te behalen. ABT vervulde tijdens de ontwerpfase de rol van BREEAM expert. Zo adviseerde ze over de bouwkundige en installatietechnische maatregelen om ruim 45% lagere energieprestatie te realiseren dan wettelijk vereist. Als duurzaamheidsmaatregel is onder andere lagedrukventilatie toegepast.

Brandveiligheid

Met oog op brandveiligheid zijn er ontruimingsberekeningen voor het project gemaakt en is er een sprinklerinstallatie aangebracht. In de berekeningen is specifieke aandacht voor vluchtveiligheid. Het gebouw kent namelijk veel atria en vides die de verschillende bouwlagen onderling in open verbinding met elkaar brengt. De personenbezetting in het gebouw is hoog. Daarnaast was er een flexibiliteitswens om kantoorlagen in de toekomst geschikt te kunnen maken voor onderwijs met hogere personenbezetting.

Dit voorjaar wordt het nieuwe bouwdeel in gebruik genomen; begin september 2024 volgt de feestelijke opening.

Bouwpartners

Fase 2A: Architect: INBO/JHK Samenwerkende Architecten Interieur architect: Ex Interiors Stedenbouwkundig ontwerp: Studio Hartzema Ontwerp Campusplein: West 8 Projectmanagement: Vastgoed bedrijf Universiteit – Leiden Hoofdaannemer bouwkundig en installaties: Heijmans Constructeur: Pieters Bouwtechniek Adviseur akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid en trillingen: ABT Adviseur installaties: Huygen