Home » Projecten » Tergooi MC

Tergooi MC

Een ziekenhuis voor de gehele Gooi- en Vechtstreek, dat is het nieuwe kernziekenhuis en bijbehorend gebouw Tergooi MC Clinics in Hilversum. In 2023 verhuizen de huidige ziekenhuislocaties in Blaricum en Hilversum naar het nieuwe ziekenhuis. ABT is verantwoordelijk voor het contractmanagement, projectmanagement, directievoering en het toezicht.
Tergooi
Opdrachtgever Tergooi MC / Cofinimmo
Doorlooptijd 2018 - heden
Markt Gezondheidszorg
Team
In samenwerking met Wiegerinck
Locatie Hilversum
Projectomvang 70.000 m2

Meer tijd voor de patiënt

Het nieuwe ziekenhuis staat in een gezonde, groene omgeving, ofwel een healing environment, is compact, duurzaam en klaar voor de toekomst. Omdat in één keer gebouwd wordt in plaats van in twee fases, is het niet nodig om de huidige gebouwen te renoveren.

Compact met ruimte

Het wordt een compact ziekenhuis van ca. 70.000 m2 omdat in de toekomst alsmaar minder ruimte nodig is. Er is sprake van meer en meer digitale consulten en steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van het ziekenhuis. Een compact ziekenhuis is slim ingedeeld. Zo ontstaan standaard poliklinieken en verpleegafdelingen die flexibel te gebruiken zijn. De gebouwen zijn ruimtelijk en licht en door de patio in het midden zijn ze van alle kanten omringd door groen.

Tergooi bouwdelen
Tergooi MC Clinics van bovenaf
Tergooi MC Clinics © Dura Vermeer

De gebouwen

Het kernziekenhuis

Het nieuwe kernziekenhuis bestaat uit vier bouwdelen. In deze bouwdelen ABC komt onder meer de acute en intensieve zorg, waaronder de spoedeisende hulp, huisartsenpost, de intensive care, de operatiekamers en hartkatheterisatiekamer. Ook de klinieken (inclusief kraam- en verlosafdeling en moeder- en kindcentrum), de psychiatrische afdeling en de poliklinieken zijn verdeeld over deze drie bouwdelen. In bouwdeel D komt de hoofdentree, het restaurant, de dagbehandeling, de scopie-afdeling en de gespecialiseerde oncologiezorg.

Tergooi MC Clinics

Dit losstaande gebouw bied een breed scala aan zorg, van poliklinische consulten tot aan diagnostische onderzoeken. Gevestigd zijn er de poliklinische zorg van de specialismen dermatologie (inclusief Spatadercentrum), plastische chirurgie (en Hand- en Polscentrum), kaakchirurgie, KNO, medische psychologie, psychiatrie en oogheelkunde, de Diagnosestudio, het Esthetisch Medisch Centrum en de kantoren van een deel van de stafafdelingen van Tergooi MC.

“Wij zien in ABT een zeer betrokken, proactieve en gemotiveerde partij die altijd het belang van de opdrachtgever centraal stelt en bovendien veel aandacht besteedt aan de communicatie naar alle stakeholders.”

 

Ir. S.A. Versteege,  Directeur Bouw, Huisvesting & Vastgoed Tergooi MC

2023

Oplevering Tergooi MC Clinics

Op 7 maart is het gebouw Tergooi MC Clinics opgeleverd. Het betreft het losstaande gebouw direct naast het nieuwe hoofdgebouw van Tergooi MC in Hilversum. Een prachtige mijlpaal, want hiermee zijn nu alle gebouwen gerealiseerd die Tergooi MC per half mei 2023 in gebruik neemt. Dan vindt ook de verhuizing plaats van de huidige ziekenhuislocaties in Blaricum en Hilversum naar het nieuwe ziekenhuis.

Oplevering D-vleugel

Op 24 januari is de D-vleugel van het kernziekenhuis opgeleverd. Het grootste deel van het nieuwe Tergooi MC is nu klaar om ingericht te worden.

F-gebouw

In juni 2023 zal gestart worden met het sluitstuk van de Tergooi campus, het F-gebouw. De verwachting is, dat dit gebouw eind 2024 gereed zal zijn voor ingebruikname.

2022

Oplevering eerste bouwdelen

In juli zijn de vleugels A, B en C opgeleverd. In de nieuwbouw zijn verwerkt 662 betonpalen, bijna 1.000.000 gevelstenen, 60.000 m2 gipswanden, 15.000 meter bekabeling en 7.500 data-aansluitpunten. In deze delen van de nieuwbouw in Hilversum komen de acute zorg (A), diagnostiek en operatiekamers (B), de verloskamers en kinderafdeling (C). Ook komen in deze bouwdelen de algemene verpleegafdelingen en de kliniek Psychiatrie, poliklinieken, centrale sterilisatieafdeling (CSA), IVF, het vaatlaboratorium en de piketkamers. In december 2022 werd de parkeergarage opgeleverd, deze heeft een capaciteit van 1.025 voertuigen.

2019

De nieuwbouw: in één keer klaar!

Na een lange ontwerpfase startte de bouw van het nieuwe Tergooi in Hilversum eind 2019; een ziekenhuis voor de gehele Gooi- en Vechtstreek. De eerste paal betekende niet alleen de start van de bouwfase, maar ook het einde van de bouwteamfase. Deze fase begon direct nadat BAM (eind 2018) de bouwteamovereenkomst had getekend. Met Tergooi, Wiegerinck architecten, adviseurs en BAM Bouw en Techniek is de bouwteamfase onder leiding van ABT afgesloten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van ontwikkelaar Cofinimmo (Superstone).

Het oorspronkelijke plan voor de nieuwbouw was bouwen in twee fases. Dat was een goed plan, maar sinds begin 2019 was het idee om het nog beter te maken, sneller en goedkoper. Er werd daarom een nieuw plan gemaakt om de nieuwbouw in één keer te realiseren. In april 2019 gaven de banken toestemming aan Tergooi om het nieuwe plan uit te voeren.

Beeld: © Tergooi