Home » Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

ABT B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6881 N.K.) Velp aan de Arnhemsestraatweg 358, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ABT B.V. hecht veel waarde aan uw privacy en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk behandeld wordt. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) stelt.

Gegevensverwerking, doeleinden en bewaartermijnen

ABT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u een contactformulier op de website invult of per e-mailbericht contact met ons opneemt.

Daarnaast worden de algemene bezoekgegevens van onze website bijgehouden via Google Analytics 4. In dit kader kan het zijn dat bepaalde gegevens worden geregistreerd en voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Het kan gaan om de volgende gegevens: het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de tijdstippen van de bezoeken aan de website en de gegevens die door de browser van u als bezoeker worden meegestuurd.

ABT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren óf voor het afhandelen van uw verzoek of vraag.

Indien u een contactformulier invult of per e-mailbericht contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het profiel wordt gebruikt om gelijkwaardige content aan te kunnen bieden. Het is altijd mogelijk de gegevens van uw account en de instellingen daarvan in te zien, aan te passen of te verwijderen, meer hierover leest u onder het kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier op www.abt.eu/werkenbij ABT en in (telefoon) gesprekken, behandelen wij volgens de AVG wetgeving.

De gegevens die wij van u ontvangen, proberen wij zo anoniem mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ABT B.V. bewaart uw persoonsgegevens voorts niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Sociale netwerken

Op de website van ABT B.V. zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de desbetreffende sociale netwerken. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. ABT B.V. heeft daar geen invloed op. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk.

Cookies

ABT B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ABT B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op de website van ABT B.V. is daarnaast een cookie van Google Analytics 4 geplaatst. ABT B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van onze Adwords-advertenties bij Google. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen, net als het privacy beleid van Google Analytics 4. ABT B.V. heeft geen invloed op het privacy beleid van Google.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt in dit geval gebruik blijven maken van de website van ABT B.V., maar mogelijk wel met verminderde werking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABT B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@abt.eu.

ABT B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

ABT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ten behoeve hiervan is ABT NEN-ISO 9001 en NEN-ISO 14001 gecertificeerd en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Aanpassen privacystatement

ABT B.V. behoudt zich het recht voor haar privacystatement en/of cookiebeleid aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website zullen de wijzigingen worden gepubliceerd en is het meest actuele versie van het privacystatement en het cookiebeleid van ABT B.V. te vinden.