Home » Onze kracht » Digitalisering

Digitalisering

Met ons analytisch vermogen, ondersteund door geavanceerde, digitale simulaties zijn wij in staat om ambitieuze oplossingen te ontwikkelen die haalbaar en maakbaar zijn binnen de oorspronkelijke opgave. Digitalisering stelt ons in staat om optimale resultaten te bereiken en daarmee de impact van onze bijdrage te vergroten. We gebruiken digitale middelen en methoden om het ontwerp- en bouwproces te ondersteunen, en als sturingsinstrument bij het maken van optimale keuzes gebaseerd op feiten.

Computational Solutions

Met ‘Computational Solutions’ bieden we digitale oplossingen om tot een beter, duurzamer of efficiënter ontwerp(proces) te komen voor onze opdrachtgevers en ontwerpers. We gebruiken geavanceerde technologieën zoals parametrisch ontwerp, programmeren, data analyse en artificial intelligence om efficiënte en innovatieve ontwerpoplossingen te genereren en te visualiseren.

Met parametrisch ontwerpen maken we een eenvoudige afleiding van (complexe) geometrie mogelijk en behouden we met de eenvoud van variatie de flexibiliteit en vrijheid in het ontwerpproces. Met file-to-factory datakoppelingen maken we exacte fabricage mogelijk en reduceren we de kans op fouten.

Met deze technieken hebben wij de complexe houten canopy constructie ontworpen voor gebouw C30 op de Shell Campus. Door deze aanpak is de foutkans sterk gereduceerd, verliep de uitvoering probleemloos en paste elk element perfect.

Door gebruik van digitale visualisatietechnieken (zoals VR en AR) en data analyse methoden maken we de prestaties van een ontwerp(keuze) inzichtelijk. Dit biedt de opdrachtgever ruimte voor een zorgvuldige afweging en een gefundeerde besluitvorming.

Om het verlagen van de milieu-impact van gebouwen makkelijker te maken, heeft ABT de Milieu-Impact Monitor (MIM-tool) ontwikkeld, een tool waarmee de milieuprestatie van gebouwen meetbaar wordt gemaakt. Hiermee kunnen we actief en integraal sturen in het ontwerp op de milieu-impact, Paris Proof bouwen en de MPG-eisen. Door het inzichtelijk en meetbaar maken van de milieu-impact van gebouwen komt de bouwsector stap voor stap tot schonere gebouwen.

BIM

Om de vele projecten en innovaties mogelijk te maken is goed informatiebeheer van groot belang. BIM gaat bij ABT verder dan alleen het maken van modellen. Het faciliteren van het beheer van de informatie over onze gebouwen, over onze ervaring en over ontwikkelingen en innovaties komen hier samen op één plek.

Advanced Simulation

Naast Computational Solutions maakt ABT gebruik van Advanced Simulation. Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en geavanceerde berekeningen uit te voeren, bootsen we in een virtuele wereld de meest uiteenlopende situaties na.  Dit doen we door gebruik te maken van fysische modellen die we valideren met fysieke experimenten en/of wetenschappelijke literatuur. Dit helpt bij het oplossen van de grootste technische uitdagingen binnen complexe bouwprojecten, de omgeving of specifieke vraagstukken. Bijvoorbeeld trillingen of brandveiligheid. Daarnaast helpt het om onnodig materiaalverbruik te verminderen.

Quake

ABT werkt nauw samen met denktank Quake, ook onderdeel van Oosterhoff. Het gaat om (digitale) innovaties binnen de thema’s Data & Digital, Urban, Environment en Building Services & Physics. Samen met Quake ontwikkelde ABT bijvoorbeeld een online tool voor integrale urban engineering genaamd ‘Urban Layers’.

Onze kracht - engineering
Drie collega's in gesprek bij het koffiezetapparaat.

Welk project kunnen we voor u waarmaken?

Contact opnemen