Home » Onze kracht » Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding

ABT staat voor kwaliteit. Niet alleen voor de kwaliteit van ons eigen werk. We staan voor de kwaliteit van het integrale ontwerp. Wij doen immers de opdrachtgever een belofte: dit ontwerp is haalbaar en maakbaar. We ontwerpen vanuit praktijkkennis en blijven graag betrokken bij de uitvoering. Daarnaast komt het voor dat wij, op verzoek van de opdrachtgever, uitvoeringsverantwoordelijkheid dragen vanuit de rol van coördinerend constructeur.

Binnen de vele specialismen in onze organisatie verbinden wij ontwerp en uitvoering. Als (mee-) ontwerpend ingenieurs weten wij tot in detail hoe de keuzes in het ontwerp tot stand zijn gekomen, en waarom. Deze kennis is ook van grote waarde in de uitvoeringsfase en delen we met het bouwteam. Tijdens de bouw fungeren we als vraagbaak voor de uitvoerende partijen, bouwbedrijven en specialistische leveranciers. Bovendien zijn we sparring partner voor (alternatieve) oplossingen bij onverwachte problemen of gewijzigde externe omstandigheden.

Coördinerend constructeur

Opdrachtgevers vragen ons regelmatig om de rol van coördinerend constructeur te vervullen. Vanuit die sturende rol zorgen wij ervoor dat alle aspecten van het bouwproces efficiënt en effectief verlopen. In nauwe samenwerking met alle bouwpartners zorgen we ervoor dat het proces volgens plan verloopt en dat voorkomende problemen worden opgelost.

Kwaliteitsborging en inspecties

Goed functionerende, veilige bouwplaatsen en gebouwen zijn belangrijk voor bouwers, gebouweigenaren, gebruikers, en voor de directe omgeving. Door middel van kwaliteitsborging en inspecties kan ABT hieraan in het hele bouwproces bijdragen. Met onze praktijkkennis en ervaring kunnen we in alle fasen de overeengekomen uitgangspunten en wet- en regelgeving risicogestuurd toetsen. Wij verrichten, vaak bij bestaande gebouwen, veel inspecties op basis van risicoanalyses.

Drie collega's in gesprek bij het koffiezetapparaat.

Welk project kunnen we voor u waarmaken?

Contact opnemen