Home » Onze kracht » Van visie naar ontwerprichting

Van visie naar ontwerprichting

De samenleving eist terecht steeds meer van de gebouwde omgeving. Gebouwen moeten de gezondheid en de productiviteit positief beïnvloeden. Ze prikkelen en stimuleren ons; ze maken ons gelukkig. Gebouwen moeten daarom het specifieke kunnen verbeelden. Elk gebouw is maatwerk.

Dit vereist een ander ontwerp- en bouwproces; een proces gebaseerd op vertrouwen. Alleen in open samenwerkingen kunnen werkelijk nieuwe gebouwen worden ontwikkeld die blijvend passen in een snel veranderende wereld en in snel veranderende organisaties. Daarvoor gaan de standaarden van tafel. Het ontwerpproces begint als een blanko pagina, met een zoektocht naar de werkelijke behoefte van de klant en de gebruiker. Daar begint onze ontwerpvisie.

Met een ontwerpvisie leggen we vast hoe we naar de opgaaf kijken. Het is de persoonlijke en inspirerende blik op de opgave die de ontwerprichtingen definieert als startpunt voor het aansluitende project.

Onze ontwerpvisies zijn grensverleggend, sterk visueel en daarmee uitermate geschikt als communicatiemiddel naar alle betrokken partijen. Daarmee geven ze richting aan het ontwerp.

Onze kracht - Ontwerpkracht bestaande bouw
Drie collega's in gesprek bij het koffiezetapparaat.

Welk project kunnen we voor u waarmaken?

Contact opnemen