Home » Nieuws » Koplopers laten zien dat duurzaam beton de toekomst heeft
04-03-2022

Koplopers laten zien dat duurzaam beton de toekomst heeft

Duurzaam beton bij Voorbij Prefab - man achter machine
Duurzame bindmiddelen, alternatieve wapening en grondstoffen, hergebruik en verlengde levensduur. Op alle schakels in de betonketen vinden innovaties plaats.

Sommige zijn al ver in ontwikkeling, andere zijn in een pilot aangetoond. ABT onderzocht in opdracht van het Betonakkoord de prestaties van de koplopers in duurzaam beton en presenteerde recent het rapport “Koploperaanpak Betonakkoord/onderbouwing koploperwaarden”. Als onderdeel van de opschalingsfase heeft het Betonakkoord hiermee de sleutel voor ambitieuze verduurzamingsdoelen voor beton.

Het Betonakkoord heeft het rapport met veel belangstelling in ontvangst genomen en beraadt zich nu op de inhoud en implementatie van de concrete verduurzamingsmaatregelen. Welke technologieën en ontwikkelingen zijn onderzocht?

Duurzame bindmiddelen

  • Bij klinkervervanging wordt een deel van het portlandcement vervangen door een ander bindmiddel met een lagere CO2-uitstoot.
  • Bij geopolymeer bindmiddel wordt er geen portlandcement meer toegepast, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk lager uitvalt dan bij cementbeton.
  • Alternatieve bindmiddelen zoals vulkanisch as en gecalcineerde klei zijn al genormeerd, maar in Nederland nog nauwelijks toegepast als alternatief voor hoogovenslak en vliegas. Ook vindt er ontwikkeling van bindmiddel of reactieve vulstof uit reststoffen als bodemas of cementrecyclaat plaats.
  • Bij carbstone technologie wordt in betonwaren een bindmiddel toegepast uit reststoffen dat CO2 bindt tijdens de verharding in een autoklaaf. Bij Solidia wordt eveneens CO2 gebruikt bij de verharding.
  • Bij zwavelbeton wordt een reststof uit de productie van diesel gebruikt als bindmiddel in betonwaren.
  • Bij de productie van belietcement komt minder CO2 vrij en is de aanvangssterkte hoger.

Wapening en grondstoffen

Voor wapeningsstaal zijn alternatieven beschikbaar zoals staven uit glas, basalt en koolstofvezel. Met een lage ‘embodied carbon’ en een extreem lange levensduur omdat ze niet roesten.

Hergebruik en verlenging van levensduur

Met zelfhelend beton worden scheuren gedicht en neemt de levensduur toe. Met intensivering van het onderhoud in de GWW kunnen kunstwerken langer worden gebruikt en prefab brugliggers kunnen worden hergebruikt.

Met deze en meer technologieën en ontwikkelingen is de weg naar ‘zero impact beton’ ingezet.

Met vragen en reacties kunt u terecht bij Niki Loonen of Luciano van Leeuwen.

Afbeelding ©  Jacques Kok