Home » Nieuws » Sander Dorleijn over het ABT van nu en straks
23-05-2023

Sander Dorleijn over het ABT van nu en straks

Sander Dorleijn
Het begon in 1953 met het constructief ontwerp van een Caltex-benzinestation in Utrecht. Zeven decennia later is ABT een integraal adviesbureau met vele specialismen.

Meer dan 250 collega’s werken samen aan innovatieve en vaak iconische projecten. We gaan in gesprek met algemeen directeur Sander Dorleijn. Een beetje over toen, maar vooral over nu en straks.

Gevraagd naar de belangrijkste karakteristieken van het huidige ABT, noemt Sander de focus op innovatie, techniek en samenwerking. “Wil je maximaal relevant zijn, dan moet je vooroplopen in innovatie. De grootste uitdaging van deze tijd – duurzaamheid in brede zin – vraagt om nieuwe en inventieve oplossingen met impact. Oplossingen die niet alleen de uitdaging in het nu aanpakken, maar die hun tijd vooruit zijn. Die oplossingen moeten vanuit de ingenieur komen. Er ligt een enorme opgave die direct een grote kans is. Er komt ontzettend veel op de markt af.”

Proactief innoveren

Hij vervolgt: “Als ABT spelen we proactief in op die noodzaak tot voortdurende innovatie. Met ons in eigen huis ontwikkelde Eleminair-systeem voor de zuivering van de lucht in liften bijvoorbeeld. Een idee dat al vroeg tijdens de COVID-pandemie ontstond en razendsnel is doorontwikkeld. Het concept is toepasbaar in zowel nieuwbouw als bij de verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad. Verder noem ik graag onze bijdragen aan de toepassing van glas als constructief materiaal, de HoutKern Bouwmethode voor industrieel, circulair en biobased bouwen, de ontwikkeling van CO2-arm beton, van basaltwapening in plaats van staal, lage druk ventilatiesystemen, et cetera … We zijn op veel fronten actief bezig met innovaties.”

De basis voor al die innovaties is de brede technische expertise die ABT onder één dak heeft. Maar de echte kunst is volgens Sander al die specialisten op de juiste manier te laten samenwerken. “We hebben onze organisatie zo ingericht dat samenwerking vanzelf ontstaat. Pas als mensen over de schutting heen willen kijken, kun je echt integraal samenwerken. Niet taakgericht maar doelgericht, wat is het beste voor het project? Dat heeft alles te maken met de cultuur van ons bedrijf en van Oosterhoff, de groep waar ABT deel van uitmaakt.”

Samenwerkingssafari

Met die cultuuraspecten is Sander al bezig vanaf het moment dat hij in 2007 bij ABT in dienst trad. Toenmalig directeur Frans van Herwijnen vroeg hem om advies over hoe de, toen nog, aparte business units beter konden gaan samenwerken. “Ik deed destijds onderzoek voor de TU Eindhoven, waar ik na mijn studie bouwkunde de ADMS-opleiding volgde. Die richt zich op het ontwikkelen van ontwerpprocessen voor complexe bouwprojecten waarbij veel partijen betrokken zijn. Ik ben de uitdaging aangegaan en heb er een metafoor bij gezocht: de samenwerkingssafari. Gaan we als een troep leeuwen achter een prooi aan en scheuren we die in stukken? Of zitten we als apen in de boom en wijzen we elkaar aan waar de lekkerste vruchten hangen? Dat beeld bleven de collega’s zich herinneren.”

Als algemeen directeur is het vooral zijn rol om de collega’s als collectief te laten werken, vindt Sander. Een ABT’er werkt graag samen met anderen en stelt het team boven het individu. “Wij willen onze collega’s faciliteren om zichtbaar te zijn. Een klimaat scheppen waarin iedereen een mening mag hebben en die vooral kan uiten.”

Eerste partij aan tafel

ABT ligt anno 2023 stevig op koers, de ambitie is helder, de klanttevredenheid hoog. Sander: “We gaan voor de meest interessante uitdagingen en de mooiste integrale projecten. Opdrachtgevers weten ons daarvoor te vinden en samenwerkingspartners ook. Was het ingenieursbureau vroeger de laatste partner die aan tafel werd gevraagd, nu zijn we vaak de eerste. Zo hebben we meer invloed op de keuze van de beste natuurlijke partners voor de klant en voor ABT.”

Kunnen werken op uitdagende en iconische projecten trekt veel nieuw talent aan, ook uit het buitenland. ABT is een internationale club geworden. Sander: “Mensen met ideeën zijn hartelijk welkom. Zij krijgen bij ons de kans om zich verder te ontwikkelen, op hun vakgebied, persoonlijk en in ondernemerschap.” Dat laatste stimuleert hij overigens ook buiten de eigen organisatie. In een samenwerking met TU Delft helpt ABT studenten bij het ontwikkelen van ondernemerschap. “We leren hen waar kansen liggen en hoe deze te pakken. Tegelijk steken wij weer het nodige op van de studenten door relevante en actuele thema’s met ze te bespreken.”

Meer door minder

Vooruitkijkend ziet Sander Dorleijn dat het technisch ontwerpen zich meer en meer richt op de natuur en zijn bewezen principes. “Luchtstromen, wind, neerslag, zon – we gaan de fysica weer intensiever gebruiken voor het gewenste klimaat in gebouwen. Gebruikers zijn altijd veel bezig geweest met controle en beheersing en de bandbreedtes die daarbij horen. Nu creëren we intelligente gebouwen door ze natuurlijker te maken en steeds meer weg te laten. Minder energieverbruik, minder materialen, minder installaties. Noem het de-engineering. Nieuw is in dit verband het materialenlaboratorium in onze vestiging in Velp. We gaan er voor onze relaties allerlei biobased bouwmaterialen tentoonstellen zodat ze bekender worden en vaker worden toegepast.”

Op gebiedsniveau is eveneens veel aan de orde, constateert hij. Hoe moeten we de gebouwde omgeving gaan inrichten? De ruimte staat onder druk, het is dus zaak daar zeer vernuftig mee om te gaan. Gaan we onder het maaiveld, creëren we een tweede maaiveld? Het optoppen van de stad biedt kansen, maar we kunnen ook de diepte opzoeken, de grond in. Sander: “Wil je in de toekomst kijken, moet je het heden even parkeren. Dat kun je alleen doen in een cultuur waarin je durft af te wijken. Met een integrale blik vanuit de techniek en het lef om te ondernemen. Zo’n werkklimaat bieden wij.”

Het verschil maken

ABT gaat zelfverzekerd de toekomst tegemoet. Sander Dorleijn: “Ik zie ons het liefst als een combinatie van het MIT en de NASA. Als ontwikkelhuis én projectorganisatie ineen. Een omgeving waarin we kennisontwikkeling koppelen aan concrete doelen. Een wendbare organisatie, die deel uitmaakt van Oosterhoff en daarbinnen samenwerkt met zeshonderd collega-specialisten. We zijn in staat een grote potentie aan kennis en kwaliteit te ontsluiten en daardoor flinke stappen te zetten. De komende jaren willen we dat vooral doen op projecten waar we het verschil kunnen maken. Voor gebouwen en hun omgeving waarvoor de hoogste ambities op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en impact gelden. Voor die uitdagingen willen we gevraagd worden. In het besef dat we onze reputatie willen blijven waarmaken: het vertrouwen dat ABT als samenwerkingspartner zorgt dat wat de klant wil, werkelijkheid wordt.”

Sinds eind 2018 werkt ABT als Architect of Record aan de grootschalige Shell-campusontwikkeling in Den Haag, samen met collega-bedrijven binnen Oosterhoff en externe partners. Het doel is verschillende losse gebouwen te herontwikkelen tot een duurzame campus waarbij alle gebouwen met elkaar in nauwe verbinding staan. Het eerste project betrof de renovatie van het monumentale C30-gebouw, het oorspronkelijke hoofdkantoor van Shell. Naast verduurzaming – 45% energiebesparing en een gasloos gebouw – is de werkomgeving getransformeerd naar een open, eigentijds, comfortabel en integraal toegankelijk kantoor.

Shell C-30
©Stijn Poelstra

Dit artikel is gepubliceerd in het ABT Magazine, mei 2023.