Home » Nieuws » Urban Engineering: mensgericht en toekomstbestendig
11-12-2023

Urban Engineering: mensgericht en toekomstbestendig

Omgevingen die mensgericht, toegankelijk en toekomstbestendig zijn. Daaraan werkt ABT met een holistische en integrale benadering van ontwerpen.

Ons doel is om gezonde en duurzame gebouwen te realiseren in gezonde en duurzame stedelijke gebieden.

Bouwkundige Sarvin Sarabi en adviseur bouwfysica Lorenzo Lignarolo zijn specialisten in stedelijke ontwikkeling. Het tweetal: “Samen met architecten en stedenbouwkundigen ontwerpen wij stedelijke buitenruimtes die comfortabel, gezond en levendig zijn. Uitnodigende plekken om in contact te komen met de omgeving en met elkaar. Dat doen we vooral met kleinschalige ingrepen, op wijkniveau of in de openbare ruimte rond een gebouw. Gebouwen zelf ontwerpen we in hun klimatologische context, met maximaal gebruik van natuurlijke bronnen als zon, wind en water en minimaal gebruik van technologie.”

Omgevingsfactoren integreren

Sarvin: “Met nieuwe methodologieën integreren we verschillende stedelijke- en omgevingsfactoren voor ruimtelijke ordening of ontwerpbeoordelingen. Dat resulteert in verschillende scenario’s. Niet alleen om te evalueren en te overzien wat ze kosten en wat ze opleveren, maar ook of een keuze bijdraagt aan comfort, gezondheid en duurzaamheid.” Lorenzo: “Hiervoor hebben we de Urban Layers-methode ontwikkeld. Daarmee verwerken we een grote hoeveelheid locatiespecifieke gegevens. Vervolgens combineren we die met geavanceerde simulaties en verschillende andere automatiseringstools. In deze multifysische analyse houden we rekening met wind, geluid, daglicht, luchtkwaliteit, mobiliteit, overstromingsrisico, enz., en hun interactie. Daaruit kristalliseren we informatie die direct bruikbaar is in het ontwerpproces, vooral in de conceptfase.”

Het creëren van prettige plekken tussen gebouwen vergroot het wooncomfort van het gebied. Tegelijkertijd vergroot het de waarde van de gebouwen en kansen voor lokale bedrijven. ABT werkt aan een systeem om klanten de finan­ciële waarde daarvan concreet te laten zien en sterke businesscases te definiëren voor meer kwaliteit van de openbare ruimte. Sarvin: “Door ons ontwikkelde scenario’s worden uitgewerkt tot concepten die bijdragen aan beleidsvorming en ontwerppraktijken voor het creëren van duurzame, gezonde omgevingen.”

Denken als ingenieur, spreken als architect

Sarvin en Lorenzo geven een voorbeeld van die aanpak. Het betreft een 3D-animatie, die samen met de architecten van Mecanoo is gemaakt voor de tender Spoorzone Leiden. “Je ziet de resultaten van complexe simulaties en een reeks datavisualisaties: we zoomen in en uit tussen de microschaal van de enkele boom en de grotere schaal van het hele gebied. Tegelijk zie je hoe deze gegevens worden gecombineerd in een aantal indicatoren met een score. Bomen toevoegen? Dit vermindert de hittestress, verbetert de luchtkwaliteit en beïnvloedt zo indicatoren als ‘duurzaamheid’ of ‘leefbaarheid’. Bredere straten? Dit heeft effect op de mobiliteit en de zonlichtpenetratie en beïnvloedt weer andere indicatoren.”

Visual Urban Engineering

Lorenzo, samenvattend: “De toegevoegde waarde van ABT is de integraliteit, het multidisciplinaire, maar ook het vermogen om zeer complexe informatie te vertalen naar kant-en-klare randvoorwaarden voor ontwerp. Kortom: wij denken als ingenieurs, maar spreken de taal van architecten.”

Dit artikel verscheen eerder in ons magazine van oktober 2023.

Beeld © Sander Koning