Inclusieve stad

Gezondheid begint buiten. Buiten zijn kost geen energie, buiten komen we in contact met elkaar, het klimaat en onze natuurlijke omgeving. Des te opmerkelijker dat een gemiddelde volwassene minder dan 4% van zijn tijd buiten is. We kunnen mensen niet dwingen naar buiten te gaan. Als urban engineers kunnen we wel proberen de beleving buiten aantrekkelijker te maken.

Grote ambities, kleine plannen

Hittestress, energievoorziening, luchtkwaliteit, geluid, inclusiviteit, mobiliteit, klimaatadaptiviteit, biodiversiteit; de stad van vandaag heeft met veel kwesties te maken. Het traditionele antwoord daarop is grote plannen en ambities. Meestal met een monodisciplinaire insteek: een plan dat de luchtkwaliteit verbetert, een apart plan voor verhoging van de biodiversiteit etc. In de praktijk werken deze plannen elkaar (en zichzelf) meestal tegen.

In de overtuiging van ABT kunnen grote ambities het beste verwezenlijkt worden met heel veel kleine plannen. Bij een micro-urbanistische benadering maken we gebruik van de bestaande technische en sociale infrastructuur van de stad.

Microschaal

Grote plannen vragen grote (meestal onrealistische) investeringen in de bestaande stad. In de microschaalbenadering beschouwen we de bestaande infrastructuur als een randvoorwaarde; nieuwe oplossingen moeten de infrastructuur ontlasten in plaats van belasten.

Als we het schaalniveau tussen gebouw en gebied als uitgangspunt nemen zijn er veel mogelijke ontwerpoplossingen. Die worden nu alleen niet of nauwelijks toegepast omdat er geen  ‘opdrachtgever’ voor het gebied is.

Ontwerpmogelijkheden

De ontwerpgereedschapskist voor deze opgave is goed gevuld; van lokale water- en energiebuffering, tot stadsmeubilair dat passief of actief het verblijfscomfort verhoogt, geluid reduceert of de luchtkwaliteit verbetert. We kunnen een veilige verblijfsomgeving zonder camera’s ontwerpen, hittestress verminderen zonder energie te gebruiken, en soms zelfs door energie op te wekken.

Onze micro-urbanistische benadering kent geen disciplines maar alleen een resultaat. Een prettige en gezonde plek in de buitenlucht. Die bovendien de verduurzaming van de stad kan helpen dragen. En hopelijk meer mensen stimuleert om vaker een luchtje te scheppen.

 

Beeld header The Natural Pavilion: © DP6 Architecten