Home » Nieuws » Nieuwe ontwerpen buitenruimten: Hofgracht terug aan het Binnenhof
24-01-2024

Nieuwe ontwerpen buitenruimten: Hofgracht terug aan het Binnenhof

Bestrating Binnenhof
De Hofgracht aan de kant van het Buitenhof wordt met de renovatie van het Binnenhof in ere hersteld.

En met een nieuwe brug wordt het Binnenhof na de renovatie weer toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Ook de Binnenhoffontein komt terug op zijn oorspronkelijke plek. Dankzij een herinrichting van het gebied rondom de Ridderzaal wordt de toegankelijkheid van de gebouwen flink verbeterd. Deze ontwerpen die subtiel terugvoeren naar het Binnenhof tot 800 jaar geleden werden woensdag 24 januari 2024 gepresenteerd.

Van oudsher was het Binnenhof omringd door een gracht. Deze werd in 1862 gedempt. Daarvoor in de plaats kwam de Hofweg. Met de nieuwe plannen wordt aan de Buitenhofzijde een deel van deze Hofgracht teruggebracht. De gracht loopt vanuit de Hofvijver naar de Hofplaats en heeft een lengte van zo’n 90 meter. Van oudsher was de gracht een manier om het complex veiliger te maken. Zo wordt dit bijzondere stukje van de Haagse binnenstad teruggebracht in de oude staat. Met de gracht komt er meer daglicht in het souterrain waardoor hier werkplekken kunnen worden gerealiseerd. Op de kademuur wordt groene beplanting aangebracht zoals natuurlijke algen- en mossoorten en varens die bijdragen aan de biodiversiteit in de Hofvijver.

Een nieuwe brug

Over de gracht komt een nieuwe brug te liggen. De brug zal bestaan uit drie delen, waarvan twee smalle delen voor wandelaars en één breder deel voor fietsers en bestemmingsverkeer. De gracht en de nieuwe brug zijn ontworpen door ontwerpbureau Merk X en landschapsarchitecten Karres en Brands.

Constructeur Tim Odijk vanuit ABT: “Heel speciaal om aan een project als het Binnenhof te werken! Als ABT ontwerpen wij onder andere de constructie van de nieuwe brug en de kadeconstructie van de gracht. De bouwkundige uitwerking doen we in samenwerking met Merk X. Ook verzorgen we geotechnisch advies bij de gracht. De grootste uitdaging ligt in het constructief aansluiten van de bestaande Stadhouderspoort op de nieuwe kade.”

Hofgracht Binnenhof
© Absent Matter 2024
Bestrating Binnenhof
Absent Matter

Bestrating

In de loop der jaren is er veel veranderd in de bestrating rondom de Ridderzaal. Door verschillen in hoogte op te lossen worden de entrees van de gebouwen beter bruikbaar en een stuk beter toegankelijk. Ook zorgt deze ingreep voor betere afwatering. Van alle straatbakstenen, granietkeien, Belgisch hardsteen, Zweeds graniet en andere natuurstenen tegels wordt 90 procent hergebruikt.

Het nieuwe bestratingspatroon voert subtiel terug naar het Binnenhof in de periode vanaf 1229. Toen het Binnenhof nog bewoond werd had het Voorhof, het plein aan de voorzijde van de Ridderzaal, een formele functie. Op het Achterhof lagen moestuinen, groentetuinen een kaatsbaan en zelfs een bierbrouwerij en was daarmee meer praktisch ingedeeld.

Binnenhoffontein

Een ontwerpprincipe dat aansluit bij het van origine formele Voorhof, is de inrichting van het plein voor de Ridderzaal. Rondom de Binnenhoffontein, ontworpen in 1885 door architect Pierre Cuypers, wordt het natuursteen van de windroos naar origineel ontwerp hersteld. De fontein komt weer op de oorspronkelijke plek te staan, midden op het Opperhof. Ook de oude Berlage-bankjes komen hier terug. Het Opperhof wordt zo na de renovatie weer een fijne plek voor bezoekers.

Vergroening

Op het ‘Achterhof’, het deel tussen de Grenadierspoort bij het Mauritshuis en de Middenpoort bij het ministerie van Algemene Zaken, komt rondom één van de vier bomen (zilverlindes) een groot groenvak met rijke, wintergroene beplanting en bloemen. Dit groenvak verwijst terug naar de ‘Gravinnentuin’, waar tussen 1400 en circa 1660 verschillende moestuinen en een bloementuin lagen.

Een nieuwe trap bij de Ridderzaal

Om de lager gelegen publieksentree van de Ridderzaal beter bereikbaar te maken, komt aan de zuidkant van de Ridderzaal een ruime natuurstenen trap. Via een hellingbaan en een hefplateau wordt de publieksentree van de Ridderzaal hier straks toegankelijk voor iedereen. De waterpomp op de hoek van de Hofpoort wordt gerepareerd en gaat weer drinkwater geven. De herinrichting van het gebied rondom de Ridderzaal is naar ontwerp van Karres en Brands.

De komende tijd wordt het ontwerp van het gebied rondom de Ridderzaal, de gracht en de nieuwe brug samen met omwonenden, gebruikers van de gebouwen en andere partners verder uitgewerkt.

Beeld: © Absent Matter 2024

Trap bij Binnehof
Absent Matter