Home » Markten » Sport en recreatie

Sport en recreatie

WRZV-hallen in Zwolle, sportzaal binnenkant

Stadions, zwembaden en sporthallen zijn grote ruimtes waarbij het de uitdaging is om grote overspanningen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid, de kracht van de constructie en de ervaring van de bezoekers. Zo moet de akoestiek goed zijn, mag het zicht op het podium of het sportveld niet belemmerd worden door constructieve elementen en vraagt het bouwkundige ontwerp een “sport” specifieke detaillering en materiaalgebruik.

In de markt van sport en recreatie brengt ABT verschillende expertises bij elkaar. Hierbij zetten wij niet alleen onze kennis van constructies in, zodat wij lichte en ranke dakconstructies ontwerpen. Wij zetten ook de in de culturele sector opgedane kennis van akoestiek en geluid in zodat de accommodatie zo breed mogelijk inzetbaar is.

Multifunctionele accommodaties

Steeds vaker zien we multifunctionele accommodaties, deze slaan de brug tussen wisselende bezettingsgraden. In steden is beschikbare ruimte vaak een uitdaging. Slimme indeling van ruimtes, gangzones en techniek leveren een compacter gebouw op. Maar multifunctionaliteit gaat verder dan het gebouw te detailleren voor het beoefenen van verschillende sporten. Een accommodatie huisvest soms ook instanties op sociaal, cultureel of religieus gebied.

Het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie vraagt een zorgvuldige afstemming met de eindgebruiker en de steeds sneller veranderende gebruikerswensen en -behoeften. ABT ontwerpt flexibele gebouwen die qua investering makkelijk 20 tot 30 jaar mee kunnen bewegen met de veranderende behoefte van sport en recreatie.

Projecten

ABT was betrokken bij de realisatie van de WRZV-hallen in Zwolle, een sportaccommodatie die zo is opgezet dat ze ruimte biedt aan verschillende sportorganisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen. Daarnaast is het gebouw ontworpen met een lage milieu-impact en heeft het een A+++++ Label. ABT ontwierp mee op het gebied van bouwfysica, constructie, brandveiligheid en installatieadvies en bewaakte het bouwbudget. De gevel van Sportcampus Zuiderpark is een echte eyecatcher. Het gebouw bestaat uit een zwarte betonnen plint, een verticaal reliëf. Om de in hoogte verlopende gekromde gevel met variabele buitenmaat mogelijk te maken, maakte ABT gebruik van een parametrisch model.