De leefbare stad

Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont, groeit de behoefte aan gezonde en duurzame stedelijke gebieden. Omgevingen die mensgericht, toegankelijk en toekomstbestendig zijn. De traditionele, monodisciplinaire ontwerpbenadering is niet langer haalbaar. Bij ABT passen we een holistische en integrale ontwerpbenadering van wijken en steden toe, waarbij we rekening houden met een breed scala aan disciplines.

Interactieve elementen van complex systeem

In een stad vinden allerlei menselijke activiteiten plaats in een relatief dicht gebied, vaak met tegenstrijdige eisen, in een omgeving die wordt beïnvloed door zowel natuurlijke als kunstmatige factoren. Met diepgaande kennis van deze aspecten begrijpen we de effecten van elke ontwerpkeuze en kunnen we de beleving van de stedelijke omgeving verbeteren. Wij beschouwen gebouwen in hun natuurlijke en stedelijke context. Gebouwen zijn geen geïsoleerde eilanden in een stedelijke omgeving, maar interactieve elementen van een complex systeem.

Ontwerpbenadering

ABT ontwerpt gebouwen in hun klimatologische context, met maximaal gebruik van natuurlijke bronnen (zon, wind, water) en minimaal gebruik van technologie. We stellen elke mogelijke interactie tussen verschillende gebouwen in het stedelijk netwerk vast in termen van energie, data en materiaalstromen. We houden rekening met de openbare ruimte tussen de gebouwen en ontwerpen ze met het oog op maximaal comfort, om zo de gezondheid, de sociale interactie en de lokale economie te stimuleren.

Afbeelding: Afbeelding Urban Engineering_NL

Lokale oplossingen voor mondiale problemen

Mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering en de energietransitie zijn lastig op nationaal niveau aan te pakken. Op stedelijke schaal kunnen we effectief met deze thema’s aan de slag. We ondersteunen gemeentes, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars bij het veerkrachtiger en gezonder te maken van steden en wijken, en daarmee mondiale vraagstukken op lokale schaal op te lossen.

Afbeelding: GIF Urban Engineering

Thema’s

We ontwikkelen integrale oplossingen voor diverse stedelijke uitdagingen:

Stedelijke energie en smart grids

Een goed ontwerp voor slimme energienetwerken en duurzame energiesystemen versnelt de energietransitie, werkt kostenverlagend en verhoogt de maatschappelijke waarde. Het is essentieel in tijden van gedistribueerde energiebronnen ( DER ), elektrificatie en verdichting van stedelijke gebieden.

Nature based oplossingen

We werken met blauwe en groene infrastructuren om de veerkracht van steden, de kwaliteit van de openbare ruimte en de biodiversiteit te vergroten.

Stedenbouwfysica

Comfortabele en gezonde buitenruimtes zijn van het grootste belang voor het creëren van succesvolle steden. Een duidelijke, op engineering gebaseerde visie is nodig om deze aspecten in het ontwerp van een wijk te waarborgen.

Smart buildings

De bouwstenen van slimme steden zijn slimme gebouwen. Wij ontwerpen gebouwen die slim kunnen omgaan met hun omgeving en hun gebruikers. Maar ook gebouwen waarvan de functionaliteit in de loop van de tijd geoptimaliseerd kan blijven worden.

Data

We maken slim gebruik van data en artificial intelligence om de kwaliteit van onze leefruimtes te verbeteren.

Gezondheid en comfort in gebouwen

Voor een duurzame gebouwde omgeving is het essentieel gebouwen te ontwerpen die een lager energieverbruik mogelijk maken en tegelijkertijd maximaal gebruikerscomfort bieden. Het gebouw, de gebruikers en de natuur beschouwen we als een samenhangend geheel.

Circulariteit

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is in volle gang. De stedelijke omgeving biedt veel mogelijkheden om materiaalstromen tussen verschillende voorzieningen te optimaliseren, en afvalstromen en vraag naar grondstoffen met elkaar te verbinden. Op gebouwniveau omarmen we kansen voor circulair materiaalgebruik.

Veiligheid en zekerheid

Een veilige openbare ruimte stimuleert de sociale interactie en de lokale economie.

Mobiliteitsstrategieën

In onze visie moeten steden aan mensen en niet aan auto’s toebehoren. We onderzoeken nieuwe mobiliteitsstrategieën voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte.

Mensgericht

Mensen maken de stad. De wereld wordt steeds digitaler en individualistischer. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan sociale cohesie, netwerken en samenwerking. We ontwerpen gebouwen en wijken waarin de behoeften van mensen centraal staan.

 

Beeld header Timmerhuis: © Ossip van Duivenbode