Home » Projecten » Dijkversterking Sterke Lekdijk

Dijkversterking Sterke Lekdijk

De noordelijke Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland die een groot deel van Midden- en West-Nederland beschermt. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven.
Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Doorlooptijd 2020 - heden
Markt Waterveiligheid
Team
In samenwerking met Mourik Infra
Projectomvang 55 km
Expertises

Een belangrijke ambitie van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig. Ook heeft het hoogheemraadschap duurzaamheid en emissieloos bouwen als speerpunten. Daarom is in 2019 gekozen voor de Europese aanbestedingsvorm het Innovatiepartnerschap, gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Op 26 augustus 2020 ondertekenden drie innovatiepartners met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de samenwerkingsovereenkomst voor project Sterke Lekdijk: Mourik Infra, Van Oord Nederland B.V. en het Lekensemble (de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V.). De samenwerkingsovereenkomst met Mourik Infra heeft een looptijd van 8 jaar.

Mourik Infra B.V. heeft ABT gevraagd om de innovaties door te ontwikkelen om samen nieuwe oplossingen te ontwerpen voor dijkversterking Sterke Lekdijk. Dit doen we vanaf 2020 voor deelproject Salmsteke en sinds 2022 ook voor deelproject Salmsteke- Schoonhoven.

De zes deelprojecten van Sterke Lekdijk
De zes deelprojecten van Sterke Lekdijk © HDSR
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van Sterke Lekdijk. © HDSR

Laatste nieuws

De voorbereidingen voor de aanleg van de kistdam bij deelproject Salmsteke zijn gestart! Het werkplateau is gemaakt, asfalt wordt verwijderd en binnenkort start de installatie van de damwanden.

Medio juli 2023 heeft het directieteam Sterke Lekdijk het Innovatiebesluit genomen om het Prolock Filterscherm toe te passen bij deelproject Salmsteke. Een mijlpaal binnen het project Sterke Lekdijk!

 

Beeld header: © Rijkswaterstaat