Home » Specialisten » Jan-Willem Bardoel

Jan-Willem Bardoel

Senior adviseur waterveiligheid
Contact +31 152 70 36 05
j.bardoel@abt.eu
Kennisgebieden
"Dijkversterkingen worden steeds complexer. Het ontwerpen van een dijk(verbetering) is daarom al lang niet meer alleen een technische opgave. Transparantie naar stakeholders in de aanpak van het ontwerp is van belang."

Even voorstellen

Ik ben gespecialiseerd in dijkversterkingen met langsconstructies en het ontwikkelen en implementeren van innovaties voor dijkversterkingen. Na mijn studie waterbouwkunde aan de TU Delft ben ik gaan werken bij Antea Group. Hier heb ik mij naast de waterbouwkunde verder ontwikkeld in de geotechniek. Ik heb acht jaar bij Antea Group gewerkt en ben nu ruim drie jaar werkzaam voor ABT.

Wat ik doe bij ABT

Naast mijn functie als senior adviseur waterveiligheid ben ik ontwerpleider en projectverantwoordelijke bij dijkversterkingsprojecten. Hier pas ik mijn technische expertise direct toe als adviseur in dijkversterkingsprojecten of indirect in de aansturing als ontwerpleider. Ik haal energie uit de afwisseling tussen het direct inhoudelijk betrokken zijn bij het opstellen van een ontwerp en het aansturen van een team van een dijkversterkingsproject.

Klanten kunnen mij bellen voor het tot stand brengen van en aansturen of begeleiden van complexe dijkversterkingen en ontwikkelingen (kennisontwikkelingen en innovaties) binnen de waterveiligheid.

Mijn toekomstdroom

Dijkversterkingen worden steeds complexer. De verschillende functies van een dijk nemen toe en daarmee ook de eisen die er aan een dijk worden gesteld. Het ontwerpen van een dijk(verbetering) is daarom al lang niet meer alleen een technische opgave. Ik vind het leuk om een technisch ontwerp van een dijk te maken rekening houdend met alle stakeholders en belangen die spelen op en rond de dijk. Transparantie in de aanpak van het ontwerp en een gezamenlijk belang in het terugbrengen van de ontwerpinspanning is hierin van belang. Zo kan een dijkversterkingsproject versnellen, zonder in te moeten leveren op kwaliteit. Mijn kracht ligt dan ook in het leggen van de verbinding tussen de inhoud en collega’s, projectgenoten, opdrachtgevers en stakeholders binnen een dijkversterking. Het vertalen van de techniek naar een taal die voor anderen navolgbaar is.