Home » Kennisgebieden » Constructies

Constructies

Forum Groningen dronebeeld

De belangrijkste doelstelling bij onze advisering is het integreren van de constructie in het integrale ontwerp. We besteden veel aandacht aan het analyseren van de ontwerpopgave: wat wil de opdrachtgever, wat wil de architect? Hierbij zoeken we voortdurend naar creatieve en innovatieve oplossingen. Dit doen wij voor bestaande bouw en nieuwbouw, veelal hoogstaande en complexe bouwwerken, altijd met aandacht voor duurzaamheid en de nieuwste (digitale) technieken.

Constructief ontwerpen

Ontwerpen betekent niet alleen het invullen van functionele behoeften. Het ontwerp dient soms ook de aandacht te trekken, te verbazen. Denk hierbij aan slanke constructies die je op het eerste oog niet waarneemt, of hybride constructies waarbij we de sterke kwaliteiten van twee materialen combineren. Zo zijn de gevelkolommen bij de nieuwe Rechtbank Amsterdam smaller gemaakt om ze af te stemmen op het architectonische beeld, met behoud van bouwfysische eisen van isolatie en daglicht. Het gaat daarbij niet alleen om het vaststellen van de grenzen van de techniek, maar vooral om de vraag hoe deze grenzen op een constructief én financieel verantwoorde wijze verlegd kunnen worden.

Duurzame constructies

Daarnaast vindt ABT het belangrijk om in het ontwerp een actieve bijdrage te leveren op het gebied van circulariteit en duurzaamheid, om zo de milieu-impact te verlagen. Dit doen we door veel onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld nieuwe materialen, efficiëntere materiaaltoepassingen, uitvoeringsmethoden en hoogwaardige rekentechnieken in te zetten.

Zo is bij the Natural Pavilion in Almere een modulaire houten constructie ontwikkeld met een minimale CO2 impact en maximale flexibiliteit. De remontabele module geeft de vrijheid om gebouwen tot 70 meter hoog te maken. Bij Forum Groningen zijn als nieuwe materiaaltoepassing de eerste vrijdragende hybride gewapende (vezels en staven) betonvloeren gerealiseerd en zijn hoogwaardige rekentechnieken ingezet om het gebouw aardbevingsveilig te maken, zónder concessies te doen aan het oorspronkelijke ontwerp.

In de praktijk blijkt dat deze investering zichzelf terugverdient: door een constructie zo efficiënt mogelijk te ontwerpen en uit te voeren, vallen de realisatiekosten vaak een stuk lager uit. Bij het Nationaal Militair Museum hebben we met computational solutions 40% van het staalverbruik gereduceerd.

 

© Header: Deon Prins

Projecten

Forum Groningen dronebeeld

Forum Groningen

Forum Groningen

Forum Groningen is een iconisch cultureel complex bestaande elf bouwlagen. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage met vijf kelderlagen die uit circa vierhonderd parkeerplaatsen en 1.500 fietsstalplaatsen bestaat. ABT speelde een belangrijke rol in het waarmaken van de uitgangspunten van het architectonisch concept.
The Natural Pavilion

The Natural Pavilion

The Natural Pavilion

Met The Natural Pavilion laat ABT samen met een consortium van bijna twintig Nederlandse bedrijven zien dat het nu al mogelijk is om op industriële schaal volledig circulair, biobased, energieneutraal en in nauwe samenhang met de natuur woningen, scholen en kantoren te bouwen.
Binnenhof

Renovatie Binnenhof

Renovatie Binnenhof

De grootschalige renovatie van het Binnenhof is in volle gang. Het kloppende hart van onze democratie wordt aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt ABT de constructieve, geotechnische en bouwkundige uitwerking voor de gebouwdelen van de Raad van State, en de constructieve en geotechnische uitwerking voor de gebouwdelen van de Eerste Kamer.
Museum Arnhem, nieuwbouw over Rijndal met zonsondergang

Verbouwing Museum Arnhem

Verbouwing Museum Arnhem

Museum Arnhem sloot in 2017 tijdelijk haar deuren voor een grootschalige verbouwing. Het museum werd deels gesloopt, deels gerenoveerd en er vond nieuwbouw plaats. De nieuwbouw betrof een bovengrondse bouwlaag en twee ondergrondse bouwlagen (drie in totaal). ABT verzorgde het uitvoeringsontwerp voor de constructie en de fundatie van het museum.

Jakoba Mulderhuis

Jakoba Mulderhuis

Het toekomstbestendige en duurzame Jakoba Mulderhuis van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is het slotstuk van de Amstelcampus. Dit nieuwe pand biedt plaats aan 6.000 tot 7.000 studenten van de faculteit Techniek en omvat ca. 25.000 m2 aan onderwijsprogramma. ABT verzorgde samen met BREED Integrated Design het constructief ontwerp en was verantwoordelijk voor de geotechnische advisering.

Jonas’

Jonas’

Een multifunctioneel gebouw met een zeer vernieuwend woonconcept. Jonas' is een duurzaamheidsicoon in IJburg. Het project is een ontwikkeling van Amvest, ontworpen door Orange Architects in samenwerking met ABT en Felixx Landscape Architects and Planners. Het is gerealiseerd door Ballast Nedam West. ABT droeg zorg voor het integraal technisch ontwerp.
Schiphol Terminal

Terminal Schiphol

Terminal Schiphol

Schiphol kwam in 2017 met de vraag hoe een nieuwe terminal, volledig geïntegreerd in de bestaande luchthaven, eruit zou kunnen zien. Het 'Eén Terminal-concept' stond daarin voorop; de luchthaven is geen verzameling van min of meer op zichzelf staande terminals, maar een compacte eenheid met alle faciliteiten onder één dak. Het ontwerp draagt bij aan een goede reisbeleving, een uitstekend reisproces, duurzaamheid en is toekomstbestendig.
Bajeskwartier © BKO

Bajeskwartier

Bajeskwartier

Een inspirerende buurt met woningen, een school, kantoren en horeca op de plek van de voormalige ‘Bijlmerbajes’. De gevangenis bestond uit zes hoge torens die verbonden werden door een 280 meter lange gang. In 2016 sloot de gevangenis haar deuren en werd het plan voor stedelijke herontwikkeling gemaakt. ABT werkt samen met BAM Advies & Engineering sinds 2018 als constructief en geotechnisch adviseur aan acht van de zestien gebouwen.