Home » Projecten » Jakoba Mulderhuis

Jakoba Mulderhuis

Het toekomstbestendige en duurzame Jakoba Mulderhuis van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is het slotstuk van de Amstelcampus. Dit nieuwe pand biedt plaats aan 6.000 tot 7.000 studenten van de faculteit Techniek en omvat ca. 25.000 m2 aan onderwijsprogramma. ABT verzorgde samen met BREED Integrated Design het constructief ontwerp en was verantwoordelijk voor de geotechnische advisering.
Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam
Doorlooptijd 2012-2022
Markt Onderwijsgebouwen
Team
In samenwerking met Powerhouse Company, de Architekten Cie., Marc Koehler Architects
Locatie Amsterdam
Projectomvang 25.000 m2 BVO
Expertises
2012

Ontworpen door oud-HVA-studenten

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee delen: een hoogbouw van dertien verdiepingen en een laagbouw van zes. Het sluit aan op het naastgelegen Theo Thijssenhuis. Oud HvA bouwkundestudenten Marc Koehler (Marc Koehler Architects) en Nanne de Ru (Powerhouse Company) werkten samen aan het ontwerp van het Jakoba Mulderhuis en betrokken in 2014 ook de Architekten Cie. bij het ontwerpteam. De architecten zijn de eerste generatie afstudeerders van de HvA die met projectgestuurd onderwijs zijn opgeleid en hebben hun positieve ervaringen met ‘blended learning’ maximaal in het nieuwe ontwerp tot uiting gebracht.

‘Blended learning’

Dit blended learning houdt in dat het interieur eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende opvattingen over studeren en lesgeven. Zo heeft het nieuwe Jakoba Mulderhuis een flexibele opzet met kolommen, verplaatsbare binnenwanden en slimme installaties. Docenten kunnen ruimtes ‘customizen’ met een mix aan leervormen en ruimtelijke opstellingen, zoals groepswerk aan tafeleilanden, leslokalen, labs, concentratieplekken en ontmoetingsplekken.

2012

Paperless design

Het Jakoba Mulderhuis is een van de eerste projecten in Nederland dat is aanbesteed op basis van Building Information Modelling (BIM). Het bestek is in zijn geheel digitaal verstrekt en het digitale integrale revitmodel vanuit BREED ID, ABT en de overige adviseurs vormde de basis van het contract. Een sterk staaltje ‘paperless design’. In het licht van het lange ontwerpproces gaf BIM de flexibiliteit om wijzigingen relatief snel door te voeren en voor iedereen zichtbaar te maken.

2019

Ontwerpuitdagingen

Volgens projectleider constructies Eric Brok lagen de ontwerpuitdagingen in dit project voor het oprapen. Vooral de fundering van de hoogbouw was een kluif waar de constructeurs, een samenwerking van BREED ID en ABT, graag hun tanden in zetten. ‘Een gebouw van 14 verdiepingen zou eigenlijk op de derde zandlaag moeten rusten. Maar wij zochten een oplossing om niet dieper te hoeven heien dan tot de tweede zandlaag. Dat levert minder risico’s op en bespaart flink op kosten en materiaalgebruik‘, aldus Brok.

De oplossing werd gevonden in een plaatfundering. Deze leverde niet alleen een goed beheersbare zetting op, maar bood ook veel meer plaatsingsflexibiliteit voor de palen. Hierdoor konden de vele obstakels in de ondergrond makkelijker worden getackled, waaronder de restanten van een oud gemaal. Brok: ‘Door handig gebruik te maken van die vrijheid konden we op strategische plekken in het gemaal gaten boren om de nieuwe palen te kunnen installeren. Het gemaal kon hierdoor grotendeels in de grond achterblijven.’ Het extra materiaalverbruik voor de plaatfundering werd gecompenseerd door de plaat op niet-kritische plekken van holtes te voorzien en in te richten als waterbassin voor de sprinklerinstallaties.

2022

Ingebruikname

Op 1 september 2022 is het Jakoba Mulderhuis in gebruik genomen tijdens de opening van het hogeschooljaar.

 

Beeld: © Sebastian van Damme