Home » Projecten » Erasmus Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

Meer dan 8 jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe state-of-the-art universitair ziekenhuis met een oppervlakte van 207.000 m2. Op de plek van het bestaande ziekenhuis is een volledig nieuw Erasmus MC gerealiseerd waar zorg, onderzoek en onderwijs samenkomen. ABT werkte hierbij als technisch ontwerper in opdracht van EGM architecten bv en was verantwoordelijk voor het bouwmanagement.
Opdrachtgever EGM Architecten bv
Doorlooptijd 2009 – 2017
Markt Gezondheidszorg
Team
In samenwerking met EGM Architecten bv, INBO architecten, Huygen installatie adviseurs
Locatie Rotterdam
Projectomvang 207.000 m2 bvo
Expertises

Diverse functies

Door de nieuwbouw transformeerde het Erasmus MC van een verzameling van losse gebouwen – verbonden met loopbruggen – naar een compact, efficiënt en geïntegreerd ziekenhuis. Het ontwerp van EGM architecten is flexibel, kent vele duurzaamheidskenmerken en is ingericht geïnspireerd op de principes van een healing environment. Het nieuwe Erasmus MC bevat onder meer de volgende functies: klinische en poliklinische faciliteiten, omvangrijke radiologische en radiotherapeutische faciliteiten, een operatiekamercomplex, een centrum voor intensieve zorg, laboratoria voor diagnostiek en research, een logistiek centrum en kantoorfaciliteiten voor zorgpersoneel en onderzoekers.

Doelmatige aanpak

De nieuwbouw Tranche 1 is gefaseerd uitgevoerd en verdeeld in fase Oost en West. Er is sprake van een “oprol locatie” op een zeer krappe bouwplaats, waarbij eerst ruim 10.000 m2 oude bouwdelen gesloopt is voordat de tweede fase van de nieuwbouw kon worden gerealiseerd. De sloop omvatte onder andere een aanzienlijke asbestsanering. Beide fasen zijn opgedeeld in meerdere bouwstromen met hun eigen uitvoeringsorganisatie en hierdoor is een doelmatige aanpak van het project gerealiseerd. Voor de realisatie van de kantoortoren met een hoogte van 120 m is gebruik gemaakt van een zelfklimmende montageloods, voorzien van twee ingebouwde bovenloopkranen. Prefab gevelelementen en vloerelementen zijn direct vanaf de vrachtwagen met de bovenloopkranen van de montageloods getransporteerd naar de montagelocatie.

Toevoeging Rg-gebouw

Tijdens fase West is het Rg-gebouw toegevoegd aan de hoofdopdracht van de aannemer. Het Rg-gebouw is in bouwteamverband verder uitgewerkt en gerealiseerd. Verder zijn tijdens de uitvoeringsfase vele planwijzigingen ingepast. Voor de grotere planwijzigingen zijn met de opdrachtgever, adviseurs en aannemer “Taskforces” ingericht om tot een optimale verdere uitwerking en inpassing binnen het nieuwbouwproces te komen.

De nieuwbouw is gerealiseerd op een compacte complexe locatie, op het terrein van het bestaande ziekenhuis. De hoofdingang bevindt zich aan het Dr. Molewaterplein, in de hoek van de Zimmerman- en Wytemaweg. Om op de huidige locatie te kunnen bouwen, zijn de entrees verplaatst, loopbruggen en routes omgeleid, aanrijroutes voor ambulances en brandweerauto’s aangepast en is de opslag van medische gassen verplaatst. Tijdens de gehele bouwperiode is de toegankelijkheid van patiënten, bezoekers en personeel 24/7 gewaarborgd gebleven.

Bouwen met minimale overlast

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe ziekenhuis is het bestaande ziekenhuis voor 100% operationeel gebleven. Uitgangspunt voor alle betrokken partijen was om de nieuwbouw met een minimale overlast voor patiënten, personeel en bezoekers te realiseren. Geluids- en trillingsoverlast bij het bouwen en slopen is beperkt tot voor de omgeving acceptabele waarden door het aanpassen van de bouwmethoden en het bewaken van geluids- en trillingsniveaus. Het nieuwe ziekenhuis is op verschillende plaatsen door middel van publieke verkeersruimten met het bestaande ziekenhuis en het onderwijscentrum verbonden. Voor de aansluitingen op de bestaande bebouwing heeft intensief overleg plaatsgevonden. Goede onderlinge afstemming en communicatie met alle betrokken partijen was cruciaal om het nieuwe ziekenhuis op te kunnen leveren.

Ruim baan voor duurzaamheid

Binnen het project is op diverse gebieden invulling gegeven aan duurzaamheid. Denk aan: ondergrondse warmte- en koudeopslag, terugwinning van de warmte van warmteproducerende installaties, afvalverwerking op het terrein middels het pharmafilter, waterloze urinoirs op de herentoiletten en aanwezigheidsdetectie op verlichting. Ook zijn er daktuinen, voorzien van mossedum bedekking en fruitbomen, aangelegd voor vertraagde afvoer van regenwater. Er is veel daglicht, groen en een warme inrichting gerealiseerd, gericht op het verminderen van stress bij een ziekenhuisbezoek.

In overleg met het Erasmus MC is ervoor gekozen om het nieuwe ziekenhuis gefaseerd eerder over te dragen. Hierdoor kon het Erasmus MC vroegtijdig starten met de verdere inrichting, voor ingebruikname van noodzakelijke wijzigingen en het educatieprogramma. Zo is een functionele, volledige ingebruikname van het nieuwe Erasmus MC vier maanden na de totale projectoplevering maximaal veiliggesteld.

Beelden © De Jong Luchtfotografie en EGM Architecten

Diverse erkenningen voor Erasmus MC

Het Erasmus MC heeft de afgelopen jaren diverse erkenningen ontvangen:

  • European Healthcare Design Awards 2019 – Winnaar – Interior Design and Arts
  • BNA Gebouw van het Jaar 2019 – Winnaar – Stimulerende Gebouwen
  • RAP Rotterdamse Architectuurprijs 2018 – Winnaar – Juryprijs en publieksprijs
  • Dutch Daylight Award 2018 – Eervolle vermelding – Gebouwen > 1000 m2
  • Architectenweb Zorggebouw van het Jaar 2018 – Nominatie – Shortlist
  • Het dak van het jaar 2017 – Nominatie
  • Dakheld 2017 – Winnaar
  • Betonprijs 2013 – Winnaar – Uitvoering

 

Meer weten? Hier en hier vindt u filmpjes over de bouw en over de oplevering.