Home » Specialisten » Maarten Huisman

Maarten Huisman

Senior adviseur
Contact +31 6 13 17 91 53
m.huisman@abt.eu
"Diverse werkmaatschappijen van Oosterhoff bouwen mee aan diverse nieuwe en te renoveren ziekenhuizen. De komende jaren zullen wij ook uitvoering moeten geven aan onze nieuwe visie op de zorg van de toekomst. Want dit is hét moment waarop we met elkaar kunnen nadenken hoe het ziekenhuis van morgen eruit komt te zien."

Even voorstellen

Mijn naam is Maarten Huisman, senior adviseur bij ABT, en heb inmiddels veel ervaring opgedaan in het verbouwen en het nieuw bouwen van academische en algemene ziekenhuizen. Hierin maak ik dan ook graag het verschil. De uitdaging daarbij is om ingewikkelde projecten, processen en vragen te voorzien van heldere oplossingen. Samenwerken met alle relevante disciplines staat centraal in mijn aanpak, van aanbestedingsfase tot en met de gebruik- en beheerfase. Bouwen doen wij samen ieder vanuit zijn eigen rol. Mijn open en eerlijke houding met respect voor mensen staat daarbij altijd centraal.

Wat doe ik bij ABT

Sinds 2007 ben ik werkzaam bij ABT en heb toen al heel snel de stap gezet als bouwmanager in de gezondheidszorg. Wat werken in de gezondheidszorg voor mij bijzonder maakt is de hoge maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de zorgsector komt de mens steeds centraler te staan. Dat geldt voor de patiënt, maar zeker ook voor de medische professional. Ik word enthousiast door hier een onderdeel van te mogen zijn van ontwerp- en uitvoeringsteam dat gaat bouwen aan mooie gezonde omgevingen. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Mijn toekomstdroom

Diverse werkmaatschappijen van Oosterhoff bouwen mee aan diverse nieuwe en te renoveren ziekenhuizen. Om deze ontwikkeling vervolg te kunnen blijven geven zal dat niet alleen in ‘stenen’ kunnen blijven; de komende jaren zullen wij ook uitvoering moeten geven aan onze nieuwe visie op de zorg van de toekomst. Want dit is hét moment waarop we met elkaar kunnen nadenken hoe het ziekenhuis van morgen eruit moet komen te zien. We weten dat de komende jaren de druk op de zorg zal gaan toenemen. De groei van kwetsbare patiënten met complexe hulpvragen, druk op de financiën en krapte op de arbeidsmarkt zijn grote uitdagingen voor de komende periode. Deze ontwikkelingen leveren echter ook kansen op. Nieuwe behandelmogelijkheden en digitalisering maken zorgvernieuwing mogelijk. Tijdens de coronaperiode hebben wij allemaal kunnen ervaren hoe patiënten, artsen en andere zorgmedewerkers is staat zijn geweest om hier snel op in te spelen. Het is belangrijk om als ziekenhuis wendbaar te zijn als de situatie daarom vraagt. De zorg zal dit de komende jaren willen versterken.